EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 141, 18 mei 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.141.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
18 mei 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 141/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 129 van 4.5.2013

1

 

Hof van Justitie

2013/C 141/02

Eedaflegging door een nieuw lid van het Gerecht

2


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 141/03

Zaak C-32/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Hongarije) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft. en Paragon-Alkusz Zrt., rechtsopvolgster van Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal (Mededinging — Artikel 101, lid 1, VWEU — Toepassing van soortgelijke nationale regeling — Bevoegdheid van het Hof — Bilaterale overeenkomsten tussen verzekeringsmaatschappij en autoreparatiebedrijven met betrekking tot uurtarieven voor reparaties — Verhoging van tarieven afhankelijk van aantal verzekeringsovereenkomsten dat door bemiddeling van deze als tussenpersoon voor verzekeringsmaatschappij handelende reparatiebedrijven wordt gesloten — Begrip „overeenkomst met mededingingsbeperkende strekking”)

3

2013/C 141/04

Zaak C-108/11: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 maart 2013 — Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming — BTW — Verlaagd tarief — Levering van windhonden en paarden die niet bestemd zijn voor bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie, verhuur van paarden en inseminatiediensten — Richtlijn 2006/112/EG — Schending van de artikelen 96, 98, juncto bijlage III, en 110)

3

2013/C 141/05

Zaak C-216/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 92/12/EEG — Accijns — Tabaksproducten die zijn verkregen in de ene lidstaat en worden vervoerd naar een andere lidstaat — Louter kwantitatieve beoordelingscriteria — Artikel 34 VWEU — Kwantitatieve invoerbeperkingen)

4

2013/C 141/06

Zaak C-276/11 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 maart 2013 — Viega GmbH & Co. KG/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Soldeer- en lasfittingen — Recht om in rechte te worden gehoord — Motiveringsplicht — Evenredigheidsbeginsel)

4

2013/C 141/07

Zaak C-415/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil de Barcelona — Spanje) — Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (Richtlijn 93/13/EEG — Consumentenovereenkomsten — Hypothecaire lening — Procedure van hypothecaire uitwinning — Bevoegdheden van nationale rechter die declaratoire procedure behandelt — Oneerlijke bedingen — Beoordelingscriteria)

5

2013/C 141/08

Zaak C-419/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Městský soud v Praze — Tsjechische Republiek) — Česká spořitelna, a.s./Gerald Feichter (Verordening (EG) nr. 44/2001 — Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Artikelen 5, punt 1, sub a, en 15, lid 1 — Begrippen „verbintenissen uit overeenkomst” en „overeenkomst gesloten door de consument” — Promesse aan order — Aval — Borgstelling voor kredietovereenkomst)

6

2013/C 141/09

Zaak C-420/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Milieu — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Vergunning voor dergelijk project zonder passende beoordeling — Doelstellingen van deze beoordeling — Voorwaarden voor recht op schadevergoeding — Bescherming van particulieren tegen vermogensschade al dan niet daaronder begrepen)

6

2013/C 141/10

Zaak C-527/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts — Letland) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 213, 214 en 273 — Identificatie van btw-plichtigen — Weigering van toekenning van btw-identificatienummer op grond dat btw-plichtige niet over materiële, technische en financiële middelen beschikt om aangegeven economische activiteit uit te oefenen — Wettigheid — Bestrijding van belastingfraude — Evenredigheidsbeginsel)

7

2013/C 141/11

Zaak C-545/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Duitsland) — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Artikel 7, leden 1 en 2 — Modulatie van aan landbouwers toegekende rechtstreekse betalingen — Extra verlaging van rechtstreekse betalingen — Geldigheid — Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen — Discriminatieverbod)

7

2013/C 141/12

Zaak C-289/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2012 door Zdeněk Altner tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 23 maart 2012 in zaak T-535/11, Altner/Commissie

8

2013/C 141/13

Zaak C-33/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polen) op 22 januari 2013 — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

8

2013/C 141/14

Zaak C-34/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove (Slovenië) op 23 januari 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

9

2013/C 141/15

Zaak C-38/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) op 25 januari 2013 — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

9

2013/C 141/16

Zaak C-49/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Úřad průmyslového vlastnictví (Republiek Tsjechië) op 29 januari 2013 — MF 7 a.s./MAFRA, a.s.

10

2013/C 141/17

Zaak C-51/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Rotterdam (Nederland) op 31 januari 2013 — Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV tegen Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

10

2013/C 141/18

Zaak C-53/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě (Tsjechische Republiek) op 30 januari 2013 — Strojírny Prostějov, a.s./Odvolací finanční ředitelství

11

2013/C 141/19

Zaak C-60/13: Beroep ingesteld op 4 februari 2013 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

11

2013/C 141/20

Zaak C-61/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Napoli (Italië) op 7 februari 2013 — Alba Forni/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11

2013/C 141/21

Zaak C-62/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Napoli (Italië) op 7 februari 2013 — Immacolata Racca/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

12

2013/C 141/22

Zaak C-63/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Napoli (Italië) op 7 februari 2013 — Fortuna Russo/Comune di Napoli

13

2013/C 141/23

Zaak C-72/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 11 februari 2013 — Gmina Wrocław/Minister Finansów

14

2013/C 141/24

Zaak C-87/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 21 februari 2013 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: X

14

2013/C 141/25

Zaak C-99/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 28 februari 2013 — Guy Kleynen/Ministerraad

14

2013/C 141/26

Zaak C-106/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Tivoli (Italië) op 4 maart 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

15

2013/C 141/27

Zaak C-108/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 6 maart 2013 — Société Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

15

2013/C 141/28

Zaak C-122/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Ordinario di Firenze (Italië) op 15 maart 2013 — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

15

2013/C 141/29

Zaak C-134/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 18 maart 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

16

2013/C 141/30

Zaak C-141/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 maart 2013 door Reber Holding GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 17 januari 2013 in zaak T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

16

 

Gerecht

2013/C 141/31

Zaak T-422/12: Beschikking van het Gerecht van 20 februari 2013 — Kappa Filter Systems/BHIM (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS) („Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Termijnoverschrijding — Geen toeval — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

18

2013/C 141/32

Zaak T-462/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 11 maart 2013 — Pilkington Group/Commissie („Kort geding — Mededinging — Bekendmaking van besluit houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Afwijzing van verzoek om vertrouwelijke behandeling van gegevens die onder zakengeheim zouden vallen — Verzoek om voorlopige maatregelen — Spoedeisendheid — Fumus boni juris — Afweging van belangen”)

18

2013/C 141/33

Zaak T-552/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 11 maart 2013 — North Drilling/Raad („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging”)

19

2013/C 141/34

Zaak T-4/13 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 11 maart 2013 — Communicaid Group/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Diensten op het gebied van taalopleidingen — Afwijzing van offerte van inschrijver — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging en voorlopige maatregelen — Verlies van kans — Geen ernstige en onherstelbare schade — Geen spoedeisendheid”)

19

2013/C 141/35

Zaak T-98/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — CMT/BHIM — Camomilla (Camomilla)

19

2013/C 141/36

Zaak T-99/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — CMT/BHIM — Camomilla (Camomilla)

20

2013/C 141/37

Zaak T-100/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — CMT/BHIM — Camomilla (CAMOMILLA)

21

2013/C 141/38

Zaak T-106/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — Synergy Hellas/Commissie

21

2013/C 141/39

Zaak T-118/13: Beroep ingesteld op 20 februari 2013 — Whirlpool Europe/Commissie

22

2013/C 141/40

Zaak T-129/13: Beroep ingesteld op 4 maart 2013 — Alpiq RomIndustries en Alpiq RomEnergie/Commissie

22

2013/C 141/41

Zaak T-131/13: Beroep ingesteld op 1 maart 2013 — Lardini/BHIM (Afbeelding van een bloem)

23

2013/C 141/42

Zaak T-138/13: Beroep ingesteld op 2 maart 2013 — Evonik Oil Additives/BHIM — BRB International (VISCOTECH)

23

2013/C 141/43

Zaak T-155/13: Beroep ingesteld op 15 maart 2013 — Zanjani/Raad

24

2013/C 141/44

Zaak T-161/13: Beroep ingesteld op 14 maart 2013 — First Islamic Investment Bank/Raad

24

2013/C 141/45

Zaak T-172/13: Beroep ingesteld op 21 maart 2013 — Novomatic/BHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

25

2013/C 141/46

Zaak T-173/13: Beroep ingesteld op 20 maart 2013 — Selo Medical/BHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

25

2013/C 141/47

Zaak T-215/09: Beschikking van het Gerecht van 18 maart 2013 — Freistaat Sachsen/Commissie

26

2013/C 141/48

Zaak T-217/09: Beschikking van het Gerecht van 18 maart 2013 — Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen Dresden/Commissie

26

2013/C 141/49

Zaak T-49/12: Beschikking van het Gerecht van 12 maart 2013 — Lafarge/Commissie

26

2013/C 141/50

Zaak T-194/12: Beschikking van het Gerecht van 27 maart 2013 — Advance Magazine Publishers/BHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)

26


NL

 

Top