EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:380E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 380, 11 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CE2012.380.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 380E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
11 december 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement
ZITTING 2011-2012
Vergaderingen van 7 t/m 9 juni 2011
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 240 E van 18.8.2011
AANGENOMEN TEKSTEN

 

Dinsdag 7 juni 2011

2012/C 380E/01

Transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemenResolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over transporttoepassingen van de globale navigatiesatellietsystemen - EU-beleid op korte en middellange termijn (2010/2208(INI))

1

2012/C 380E/02

Internationale luchtvaartovereenkomsten in het kader van het Verdrag van LissabonResolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over internationale luchtvaartovereenkomsten in het kader van het Verdrag van Lissabon (2010/2207(INI))

5

 

Woensdag 8 juni 2011

2012/C 380E/03

Zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2011/2043(INI))

9

2012/C 380E/04

Handelsbetrekkingen EU-CanadaResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Canada

20

2012/C 380E/05

KredietratingbureausResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over kredietratingbureaus: toekomstperspectieven (2010/2302(INI))

24

2012/C 380E/06

Garanderen van onafhankelijke effectbeoordelingenResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over het garanderen van onafhankelijke effectbeoordelingen (2010/2016(INI))

31

2012/C 380E/07

Externe dimensie van het sociale beleid, ter bevordering van arbeids- en sociale normen en de sociale verantwoordelijkheid van Europese ondernemingenResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over de externe dimensie van het sociale beleid, ter bevordering van arbeids- en sociale normen en de sociale verantwoordelijkheid van Europese ondernemingen (2010/2205(INI))

39

2012/C 380E/08

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerkingResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking: geleerde lessen en toekomstperspectieven (2009/2149(INI))

51

2012/C 380E/09

Beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingenResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen (2011/2013(INI))

59

2012/C 380E/10

Samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en –opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategieResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en –opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie (2010/2234(INI))

67

2012/C 380E/11

Het BBP en verder - Meting van de vooruitgang in een veranderende wereldResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over het bbp en verder – Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld (2010/2088(INI))

81

2012/C 380E/12

Europese satellietnavigatieprogramma'sResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese satellietnavigatieprogramma's: beoordeling van de uitvoering, toekomstige uitdagingen en financiële vooruitzichten (2009/2226(INI))

84

2012/C 380E/13

Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht EuropaResolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa (2010/2211(INI))

89

 

Donderdag 9 juni 2011

2012/C 380E/14

Sudan en Zuid-SudanResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over Sudan en Zuid-Sudan: de situatie na het referendum van 2011

120

2012/C 380E/15

Top EU-RuslandResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over de top EU-Rusland

123

2012/C 380E/16

Misleidende bedrijvengidsenResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over misleidende bedrijvengidsen (verzoekschriften 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 en andere)

128

2012/C 380E/17

MadagascarResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over de situatie in Madagaskar

129

2012/C 380E/18

Guantánamo: nakend besluit inzake de doodstrafResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over Guantánamo: ophanden zijnde beslissing over doodstraf

132

2012/C 380E/19

Oekraïne: de zaken van Yulia Tymoshenko en andere leden van de voormalige regeringResolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over Oekraïne: de zaken Yulia Tymoshenko en andere leden van de voormalige regering

135

2012/C 380E/20

De bestrijding van corruptie in de Europese sportVerklaring van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over bestrijding van corruptie in de Europese sport

138

2012/C 380E/21

Werkzaamheden van het Comité vermiste personen op CyprusVerklaring van het Europees Parlement van 9 juni 2011 over de werkzaamheden van het Comité vermiste personen op Cyprus

138

 

AANBEVELINGEN

 

Europees Parlement

 

Woensdag 8 juni 2011

2012/C 380E/22

De 66ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde NatiesAanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad van 8 juni 2011 betreffende de 66ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2011/2030(INI))

140


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 7 juni 2011

2012/C 380E/23

Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Agnes HankissBesluit van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

152


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 7 juni 2011

2012/C 380E/24

Benoeming van een lid van de Europese Rekenkamer (H.G.Wessberg-SV)Besluit van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over de voordracht van H.G. Wessberg voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C7-0103/2011 – 2011/0803(NLE))

154

2012/C 380E/25

Bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde textielproducten ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1541/98 van de Raad betreffende de bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde, in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebrachte textielproducten van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur en betreffende de voorwaarden waaronder die bewijsstukken kunnen worden aanvaard, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

155

P7_TC1-COD(2010)0272
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1541/98 van de Raad betreffende de bewijsstukken inzake de oorsprong van bepaalde, in de Gemeenschap in het vrije verkeer gebrachte textielproducten van afdeling XI van de gecombineerde nomenclatuur en betreffende de voorwaarden waaronder die bewijsstukken kunnen worden aanvaard, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen

155

2012/C 380E/26

Deelneming van Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ***Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de deelneming van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

156

2012/C 380E/27

Belasting op zware vrachtvoertuigen ***IIWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 betreffende het standpunt, door de Raad in eerste lezing vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

156

P7_TC2-COD(2008)0147
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 7 juni 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

157

BIJLAGE

157

2012/C 380E/28

Europese milieu- en economische rekeningen ***IWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over Europese milieu-economische rekeningen (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

158

P7_TC1-COD(2010)0073
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 7 juni 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) Nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese milieu-economische rekeningen

159

 

Woensdag 8 juni 2011

2012/C 380E/29

Toepassing van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië *Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Republiek Bulgarije en Roemenië (14142/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))

160


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Politieke amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

Technische correcties en aanpassingen door de diensten: nieuwe of vervangende tekst staat in cursief, schrappingen zijn met het symbool ║ aangegeven.

NL

 

Top