Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 215, 21 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.215.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 215

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
21 juli 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2011/C 215/01

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Ierland en met een advies van de Raad betreffende het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Ierland, 2011-2015

1

2011/C 215/02

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Italië en met een advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Italië voor de periode 2011-2014

4

2011/C 215/03

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Letland en met een advies van de Raad betreffende het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Letland, 2011-2014

8

2011/C 215/04

Aanbeveling van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale hervormingsprogramma 2011 van Malta en met een advies van de Raad over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Malta voor de periode 2011-2014

10

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2011/C 215/05

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie

13


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 215/06

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

19

2011/C 215/07

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (2)

21

2011/C 215/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 215/10

Wisselkoersen van de euro

26

2011/C 215/11

Bericht van de Commissie over de datum van inwerkingtreding van de oorsprongsregels die in een diagonale cumulatie voorzien tussen de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije

27

2011/C 215/12

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)  (2)

29


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2011/C 215/13

Verzoek om een advies van het EVA-Hof door Héraðsdómur Reykjavíkur van 25 maart 2011 in de zaak Grund, elli- og hjúkrunarheimili tegen Lyfjastofnun (het IJslandse agentschap voor de controle van geneesmiddelen) (Zaak E-7/11)

31

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 215/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (2)

32

2011/C 215/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (2)

33


 

Rectificaties

2011/C 215/16

Rectificatie van de bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB C 87 van 16.4.2009)

34


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top