EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:114:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 114, 12 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.114.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 114

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
12 april 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europese Centrale Bank

2011/C 114/01

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2011 inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie) (CON/2011/18)

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 114/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 114/03

Wisselkoersen van de euro

6

2011/C 114/04

Mededeling van de Commissie tot vaststelling van de voor de tweede helft van 2011 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van bepaalde door de Unie geopende contingenten

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2011/C 114/05

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Apra Leven NV (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

9

2011/C 114/06

Beslissing tot een saneringsmaatregel ten aanzien van Apra Leven NV (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

11


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europees Parlement

2011/C 114/07

Aankondiging van aanwerving PE/140/S

12

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2011/C 114/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6063 — Itochu/Speedy) (2)

13

2011/C 114/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6193 — TNK-BP/PVN/ConocoPhillips/NCS Pipeline) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (2)

14

2011/C 114/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) (2)

15


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top