EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 27, 03 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 27

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
3 februari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

446e plenaire zitting op 9 en 10 juli 2008

2009/C 027/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG COM(2007) 593 final — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De verschillende beleidsmaatregelen (inclusief een passende financiering) die aan de groei en de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven kunnen bijdragen”

7

2009/C 027/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie — Een agenda voor een duurzaam en concurrerend Europees toerisme COM(2007) 621 final

12

2009/C 027/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Witboek over de integratie van de EU-markt voor hypothecair krediet COM(2007) 807 final

18

2009/C 027/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Ontwikkelingen in de Europese bouwsector”

22

2009/C 027/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp Ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening in Europa

26

2009/C 027/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (herschikking) COM(2008) 49 final — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft COM(2008) 123 final — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake drukvaten van eenvoudige vorm (gecodificeerde versie) COM(2008) 202 final — 2008/0076 (COD)

41

2009/C 027/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Naar een spoorwegnet met voorrang voor goederenverkeer”COM(2007) 608 final

41

2009/C 027/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie inzake een Europees havenbeleid COM(2007) 616 final

45

2009/C 027/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Wegvervoer — werktijden van zelfstandige bestuurders

49

2009/C 027/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan) „Naar een koolstofarme toekomst”COM(2007) 723 final

53

2009/C 027/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Het verband tussen klimaatverandering en landbouw in Europa

59

2009/C 027/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden COM(2008) 16 final — 2008/0013 COD

66

2009/C 027/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen COM(2008) 17 final — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006”COM(2008) 18 final — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en met name van artikel 6, lid 2, inzake het op de markt brengen van batterijen en accu's COM(2008) 211 final — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De niet-energetische mijnbouw in Europa

82

2009/C 027/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Integratie van minderheden — Roma

88

2009/C 027/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Elementen voor de opzet, organisatie en werking van een platform om het maatschappelijk middenveld nauwer te betrekken bij communautaire maatregelen ter versterking van het beleid inzake integratie van burgers uit derde landen”

95

2009/C 027/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Een nieuw Europees sociaal actieprogramma

99

2009/C 027/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan COM(2007) 637 final — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven”COM(2007) 638 final — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie (2009) COM(2008) 159 final — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Betere integratie in de interne markt als succesfactor voor meer cohesie en groei in eilandgebieden

123

2009/C 027/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De redenen voor het verschil tussen de gevoels- en de werkelijke inflatie”

129

2009/C 027/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Albanië — de rol van het maatschappelijk middenveld in de pretoetredingssteunprogramma's

140

2009/C 027/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Het opzetten van netwerken van maatschappelijke organisaties in de Zwarte Zeeregio

144

2009/C 027/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Communiceren over Europa: de nationale en Europese dimensie met elkaar verzoenen”

152


NL

 

Top