EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:003:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 3, 08 januari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 3

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
8 januari 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 003/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2009/C 003/02

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2009/C 003/03

Wisselkoersen van de euro

4

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2009/C 003/04

Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11, PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14, PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31, PB C 134 van 31.5.2008, blz. 14, PB C 207 van 14.8.2008, blz. 12)

5

2009/C 003/05

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 316 van 28.12.2007, blz. 1, PB C 134 van 31.5.2008, blz. 16, PB C 177 van 12.7.2008, blz. 9, PB C 200 van 6.8.2008, blz. 10)

10

2009/C 003/06

Kennisgeving van Zwitserland aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

11


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2009/C 003/07

Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China

14

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2009/C 003/08

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

17


 

Rectificaties

2009/C 003/09

Rectificatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het lidmaatschap van de wetenschappelijke panels van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma, Italië) (PB C 268 van 23.10.2008)

23


 

2009/C 003/10

Bericht aan de lezer(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top