Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 162, 25 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 162

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
25 juni 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

442e plenaire zitting op 13 en 14 februari 2008

2008/C 162/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van en rechtsregels voor groepsacties in het Europese consumentenrecht” (Initiatiefadvies)

1

2008/C 162/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 — Consumenten mondig maken, hun welzijn verbeteren en hun effectief bescherming bieden COM(2007) 99 final

20

2008/C 162/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Het Europees ruimtebeleid COM(2007) 212 final

24

2008/C 162/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de uitvoering van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, inclusief analyse van de mogelijkheid om producenten rechtstreeks aansprakelijk te stellen COM(2007) 210 final

31

2008/C 162/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Verslag van de Commissie — Verslag over het Mededingingsbeleid 2006 COM(2007) 358 final

35

2008/C 162/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderdeelgoedkeuring van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) COM(2007) 840 final — 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen (herschikking) COM(2007) 870 final — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) COM(2007) 873 final — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende stoffen die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren (herschikking) COM(2008) 1 final — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité „Een onafhankelijke evaluatie van de diensten van algemeen belang”

42

2008/C 162/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Bevorderen van ruime toegang tot de Europese digitale bibliotheek voor de gehele bevolking”

46

2008/C 162/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema Energiemix in het vervoer

52

2008/C 162/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema Energie-efficiëntie in gebouwen: bijdrage van de eindgebruiker (verkennend advies)

62

2008/C 162/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De mogelijke positieve en negatieve gevolgen van toegenomen milieu- en energie-eisen voor het concurrentievermogen van de Europese industrie

72

2008/C 162/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap”COM(2007) 861 final — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Op visserijrechten gebaseerde beheersinstrumenten”

79

2008/C 162/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, wat de steunregeling voor katoen betreft”COM(2007) 701 final — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (herschikking) COM(2007) 736 final — 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (gecodificeerde versie) COM(2007) 667 final — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (herschikking) COM(2007) 848 final — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (herschikking) COM(2007) 858 final — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De vooruitzichten voor het onderzoek inzake kolen en staal in Europa

88

2008/C 162/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Besluit 85/368/EEG van de Raad inzake de vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap”COM(2007) 680 final — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (overeenkomstig artikel 128 EG-Verdrag) COM(2007) 803 final (deel V) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Financiële integratie van de Europese effectenbeurzen” (initiatiefadvies)

96


NL

 

Top