EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 146, 12 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 146E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
12 juni 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees parlement

 

ZITTING 2007-2008

 

Vergaderingen van 18 t/m 21 juni 2007 en van 27 juni 2007

 

Maandag, 18 juni 2007

2008/C 146E/01

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies en delegaties

Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

Verzoekschriften

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Europees beleid inzake breedband (debat)

Definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken *** I (debat)

Economische en commerciële betrekkingen EU-Rusland (debat)

Mededingingsbeleid 2005 (debat)

Katten- en hondenbont *** I (debat)

Multiple sclerose (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

13

 

Dinsdag, 19 juni 2007

2008/C 146E/02

NOTULEN

15

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Situatie in Palestina (debat)

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society — Verslag van de Enquêtecommissie (debat)

Maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen (debat)

Termijn voor de indiening van amendementen

Stemmingen

Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Bescherming van de consumentenbelangen: het doen staken van inbreuken (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Maximumsnelheid en laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) *** I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Garantie van de Gemeenschap aan de EIB voor projecten buiten de Gemeenschap (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Minimumnormen ter bescherming van varkens (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Productie van en handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/São Tomé e Príncipe * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Kiribati * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om verdediging van de immuniteit van Mario Borghezio (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken *** I (stemming)

Katten- en hondenbont *** I (stemming)

Europees beleid inzake breedband (stemming)

Economische en commerciële betrekkingen EU-Rusland (stemming)

Mededingingsbeleid 2005 (stemming)

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society (Aanbeveling) (stemming)

Maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling Parlement

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Conclusies van de bijeenkomst van de G8 — Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — halverwege (debat)

Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2006 (debat)

Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (debat)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Specifieke problemen bij de omzetting en uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze wetgeving met de agenda van Lissabon (debat)

Vrijstellingen van de internemarktregels voor overheidsopdrachten op defensiegebied op basis van artikel 296 van het EG-Verdrag (debat)

Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (debat)

Hulp aan door de nachtvorst getroffen landbouwers (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

34

BIJLAGE I

36

BIJLAGE II

47

AANGENOMEN TEKSTEN

71

P6_TA(2007)0238
Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (gecodificeerde versie) (COM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Bescherming van de consumentenbelangen: het doen staken van inbreuken (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Maximumsnelheid en laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid en de laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouwof bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246
Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (gecodificeerde versie) (COM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (COM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (gecodificeerde versie) (COM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Garantie van de Gemeenschap aan de EIB voor projecten buiten de Gemeenschap (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (Midden- en Oost-Europa, Middellandse-Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië en de Republiek Zuid-Afrika) (gecodificeerde versie) (COM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Minimumnormen ter bescherming van varkens (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (gecodificeerde versie) (COM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (COM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Productie van en handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de productie van en de handel in broedeieren en kuikens van pluimvee (gecodificeerde versie) (COM(2006)0694 — C6-0436/2006 — 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds (gecodificeerde versie) (COM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen (gecodificeerde versie) *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen, alsmede uit andere maatregelen (gecodificeerde versie) (COM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/ São Tomé e Príncipe *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap (COM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Kiribati *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kiribati (COM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Verzoek om verdediging van de immuniteit van Mario Borghezio
Besluit van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Mario Borghezio (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Definitie, aanduiding, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 juni 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad

86

P6_TA(2007)0260
Katten- en hondenbont *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer in en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 juni 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten

87

P6_TA(2007)0261
Europees beleid inzake breedband
Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over de totstandbrenging van een Europees beleid inzake breedband (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
Economische en commerciële betrekkingen van de EU met Rusland
Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over de economische en commerciële betrekkingen van de EU met Rusland (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Mededingingsbeleid 2005
Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 inzake het verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Crisis bij de Equitable Life Assurance Society (Aanbeveling)
Aanbeveling van het Europees Parlement van 19 juni 2007 gebaseerd op het verslag van de Enquêtecommissie crisis bij de Equitable Life Assurance Society

110

P6_TA(2007)0265
Maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen
Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over een regelgevend kader voor maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen (2006/2276(INI))

112

 

Woensdag, 20 juni 2007

2008/C 146E/03

NOTULEN

119

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten *** I (debat)

Verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de Eurozone — Aanneming door Cyprus van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 * — Aanneming door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 * (debat)

Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten

Stemmingen

Invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik *** I (stemming)

Functioneren van de belastingstelsels (Fiscalis-2013) *** I (stemming)

Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten *** I (stemming)

Aanneming door Cyprus van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 * (stemming)

Aanneming door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 * (stemming)

Galileo (stemming)

Specifieke problemen bij de omzetting en uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze wetgeving met de agenda van Lissabon (stemming)

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — halverwege (stemming)

Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2006 (stemming)

Verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de Eurozone (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling Parlement

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Naar een verdrag inzake de wapenhandel (debat)

MEDA en financiële steun voor Palestina — evaluatie, implementatie en controle (debat)

Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (debat)

Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Samenstelling commissies en delegaties

Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (voortzetting van het debat)

Uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten * (debat)

Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (debat)

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

132

BIJLAGE I

134

BIJLAGE II

145

AANGENOMEN TEKSTEN

204

P6_TA(2007)0266
Invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (COM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 juni 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik, cinnaber-erts, kalomel, kwikverbindingen en bepaalde kwikhoudende producten

209

P6_TA(2007)0268
Functioneren van de belastingstelsels (Fiscalis-2013) *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-2013) (COM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 juni 2007 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis-2013) en tot intrekking van Beschikking nr. 2235/2002/EG

216

P6_TA(2007)0269
Verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 juni 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten

217

P6_TA(2007)0270
Aanneming door Cyprus van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Cyprus op 1 januari 2008 (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Aanneming door Malta van de eenheidsmunt op 1 januari 2008 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over het voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Malta op 1 januari 2008 (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over de financiering van het Europees programma voor satellietradionavigatie (Galileo) onder het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 en het meerjarig financieel kader 2007-2013

226

P6_TA(2007)0273
Specifieke problemen bij de omzetting en uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze wetgeving met de agenda van Lissabon
Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over specifieke problemen bij de omzetting en uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en het verband van deze wetgeving met de agenda van Lissabon (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — halverwege
Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling — halverwege (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2006
Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de Eurozone
Resolutie van het Europees Parlement van 20 juni 2007 over de verbetering van de raadplegingsprocedure van het Europees Parlement inzake de procedures voor de uitbreiding van de Eurozone

251

 

Donderdag, 21 juni 2007

2008/C 146E/04

NOTULEN

253

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten *** I (debat)

Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (debat)

Welkomstwoord

Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (voortzetting van het debat)

Stemmingen

MEDA en financiële steun voor Palestina — evaluatie, implementatie en controle (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten *** I (stemming)

Uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten * (stemming)

Vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië (stemming)

Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (stemming)

Naar een verdrag inzake de wapenhandel (stemming)

Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (stemming)

Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (stemming)

Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (stemming)

Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Rooster van de vergaderperioden

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Cuba

Mensenrechten in Ethiopië

Birma

Stemmingen

Cuba (stemming)

Mensenrechten in Ethiopië (stemming)

Birma (stemming)

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Samenstelling commissies en delegaties

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

267

BIJLAGE I

269

BIJLAGE II

281

AANGENOMEN TEKSTEN

316

P6_TA(2007)0277
MEDA en financiële steun voor Palestina — evaluatie, implementatie en controle
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over MEDA en financiële steun voor Palestina — Evaluatie, implementatie en controle (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (COM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 juni 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten

329

P6_TA(2007)0279
Organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (COM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de ontwerpbeschikking van de Commissie tot vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië

337

P6_TA(2007)0281
Resultaten van de onderzoeksmissie naar de regio's Andalusië, Valencia en Madrid
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de resultaten van de onderzoeksmissie naar de regio's Andalusië, Valencia en Madrid namens de Commissie verzoekschriften

340

P6_TA(2007)0282
Sluiting van een wapenhandelsverdrag
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de sluiting van een wapenhandelsverdrag tot vaststelling van gemeenschappelijke internationale normen voor de in- en uitvoer en de overdracht van conventionele wapens

342

P6_TA(2007)0283
Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad van 21 juni 2007 betreffende de onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Gemeenschappelijk Europees asielstelsel
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over asiel: praktische samenwerking, kwaliteit van de besluitvorming in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Cuba
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over Cuba

377

P6_TA(2007)0289
Mensenrechten in Ethiopië
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de mensenrechten in Ethiopië

380

P6_TA(2007)0290
Situatie in Birma
Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over de situatie van Aung San Suu Kyi in Birma

383

 

Woensdag, 27 juni 2007

2008/C 146E/05

NOTULEN

387

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Roaming op publieke mobiele netwerken *** I (ondertekening van het besluit)

Bijeenkomst van de Europese Raad van 21/22 juni 2007 — Activiteitensemester van het Duits voorzitterschap (verslag en verklaringen gevolgd door een debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling Parlement

Bijeenkomst van de Europese Raad van 21/22 juni 2007 — Activiteitensemester van het Duits voorzitterschap (voortzetting van het debat)

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

389


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

**I

Samenwerkingsprocedure, eerste lezing

**II

Samenwerkingsprocedure, tweede lezing

***

Instemmingsprocedure

***I

Medebeslissingsprocedure, eerste lezing

***II

Medebeslissingsprocedure, tweede lezing

***III

Medebeslissingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)

Aanwijzingen betreffende de stemmingen

Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

Naam en afkorting van de diverse fracties

PPE-DE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen democraten) en Europese Democraten

PSE

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

UEN

Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM

Fractie Onafhankelijkheid en Democratie

ITS

Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit

NI

Niet-ingeschrevenen

NL

 

Top