EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 134, 31 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 134

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
31 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 134/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2008/C 134/02

Mededeling van de Commissie inzake de resultaten van de risicobeoordeling en de strategieën ter beperking van de risico's voor de stoffen: 2-nitrotolueen en 2,4-dinitrotolueen (1)

4


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

2008/C 134/03

Advies van de Europese Centrale Bank van 23 mei 2008 inzake twee ontwerpverordeningen van de Commissie tot uitvoering van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap (CON/2008/22)

10


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 134/04

Wisselkoersen van de euro

12

2008/C 134/05

Mededeling van de Commissie betreffende de geldende bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 27 lidstaten, van toepassing vanaf 1 januari 2007(Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1) en met de mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3))

13

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 134/06

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, lid 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 5, PB C 192 van 18.8.2007, blz. 11, PB C 271 van 14.11.2007, blz. 14, PB C 57 van 1.3.2008, blz. 31)

14

2008/C 134/07

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 316 van 28.12.2007, blz. 1)

16

2008/C 134/08

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 247 van 13.10.2006, blz. 19, PB C 153 van 6.7.2007, blz. 22, PB C 182 van 4.8.2007, blz. 18, PB C 57 van 1.3.2008, blz. 38)

19

2008/C 134/09

Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Rennes en Mulhouse (1)

20


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 134/10

Steunmaatregelen van de staten — Spanje — Steunmaatregel C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Filmstudiocomplex „Ciudad de la Luz”, Alicante — Uitnodiging, overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, om opmerkingen te maken (1)

21

2008/C 134/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5062 — Sonfinco/Saracen/Forso) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

40

2008/C 134/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2008/C 134/14

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG — Verzoek van een lidstaat

43


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top