EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:298:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 298, 08 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 298

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
8 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2006/C 298/1

Besluit van de Raad van 7 november 2006 betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994

1

2006/C 298/2

Besluit van de Raad van 28 november 2006 houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

2

2006/C 298/3

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over doelmatigheid en rechtvaardigheid in onderwijs en opleiding

3

2006/C 298/4

Besluit van de Raad van 28 november 2006 houdende vervanging van een gewoon lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

7

2006/C 298/5

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de toekomstige prioriteiten van de intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding (Herziening van de conclusies van de Raad van 15 november 2004)

8

 

Commissie

2006/C 298/6

Wisselkoersen van de euro

12

2006/C 298/7

Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG

13

2006/C 298/8

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

14

2006/C 298/9

Mededeling van de Commissie betreffende de geldende bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 25 lidstaten, van toepassing vanaf 1 september 2006— Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 ( PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1 ) en met de Mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld ( PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3 )

15

2006/C 298/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure ( 1 )

16

2006/C 298/11

Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken ( 1 )

17

2006/C 298/12

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4390 — PHL/IBFF) ( 1 )

23


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top