EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 139, 14 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 139

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
14 juni 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Europees Parlement
Raad
Commissie

2006/C 139/1

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

1

 

Commissie

2006/C 139/2

Wisselkoersen van de euro

18

2006/C 139/3

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

19

2006/C 139/4

Termijn om bezwaar aan te tekenen tegen registraties overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

21

2006/C 139/5

Termijn om bezwaar aan te tekenen tegen registraties overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

22

2006/C 139/6

Lijst van op internationaal niveau in controle en toezicht gespecialiseerde firma's (hierna „CTF's” te noemen) die door de lidstaten zijn erkend overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 800/1999 (Deze lijst vervangt de lijst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 215 van 2 september 2005, blz. 4.)

23

2006/C 139/7

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) (1)

28

2006/C 139/8

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) (1)

28


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top