EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:302:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 302, 07 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 302

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

47e jaargang
7 december 2004


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

410e zitting op 30 juni en 1 juli 2004

2004/C 302/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „LeaderSHIP 2015: De toekomst van de Europese scheepsbouw en scheepsreparatie - Concurrentievermogen door uitmuntendheid” — COM (2003) 717 def.

1

2004/C 302/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2000/819/EG betreffende een meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap, met name voor het midden- en kleinbedrijf (ΜKB) (2001-2005)” — COM(2003) 758 def. 2003/0292 (COD)

8

2004/C 302/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de interne markt” — COM(2003) 718 def.

12

2004/C 302/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de raadplegings- en informatieprocedures op het gebied van kredietverzekering, garanties en financieringskredieten” (gecodificeerde versie) — COM(2004) 159 def. - 2004/0056 (CNS)

19

2004/C 302/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap — COM(2003) 767 def. - 2003/0291 (COD)

20

2004/C 302/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het verhogen van de veiligheid van havens — COM(2004) 76 def. – 2004/0031 (COD)

23

2004/C 302/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Kernfusie”

27

2004/C 302/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Stand van zaken bij het onderzoekprogramma GALILEO aanvang 2004 — COM(2004) 112 def.

35

2004/C 302/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen” (gecodificeerde versie) — COM(2004) 232 def. – 2004/0074 (COD)

38

2004/C 302/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de datum waarop sommige bepalingen van toepassing worden op Slovenië” — COM(2004) 309 def. - 2004/0109 (COD)

39

2004/C 302/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Industriële reconversie en economische, sociale en territoriale samenhang”

41

2004/C 302/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De internationale conventie inzake arbeidsmigranten”

49

2004/C 302/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De tweede pijler van het GLB: mogelijke aanpassingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid (follow-up van de Conferentie van Salzburg)”

53

2004/C 302/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Derde verslag over de economische en sociale cohesie - nieuw partnerschap voor samenhang: convergentie, concurrentievermogen en samenwerking” — COM(2004) 107 def.

60

2004/C 302/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Belasting op dividend van natuurlijke personen in de interne markt” — COM(2003) 810 def.

70

2004/C 302/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en de sociale partners op communautair niveau over de herziening van Richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd” — COM(2003) 843 def.

74

2004/C 302/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de EU en Turkije met het oog op de Europese Raad van december 2004”

80

2004/C 302/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Meer en betere banen door de modernisering van de sociale bescherming - een omvattende strategie om werk lonend te maken — COM(2003) 842 def.

86

2004/C 302/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De toekomst van de textiel- en kledingsector in de Europese Unie na de uitbreiding” — COM(2003) 649 def.

90

2004/C 302/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Metropolitane gebieden: sociaal-economische gevolgen voor de toekomst van Europa”.

101


NL

 

Top