EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:058:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 58, 06 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 58
47e jaargang
6 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2004/C 58/01Wisselkoersen van de euro 1
2004/C 58/02Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 2
2004/C 58/03Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 4
2004/C 58/04Opening van een vrijwaringsonderzoek op grond van Verordening (EG) nr. 3285/94 en Verordening (EG) nr. 519/94 van de Raad betreffende de invoer van gekweekte zalm 7
2004/C 58/05Overzicht van de kennisgevingen die de Commissie in 2003 heeft ontvangen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad 9
2004/C 58/06Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 10
2004/C 58/07Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 14
2004/C 58/08Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 17
2004/C 58/09Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3385 — Cargill/BCA) (1) 21
2004/C 58/10Uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) (Indeling van goederen) 22
Europese Centrale Bank
2004/C 58/11Advies van de Europese Centrale Bank van 20 februari 2004 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG en 94/19/EG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/12/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten (COM(2003) 659 def.) (CON/2004/7) 23
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2004/C 58/12Programma voor economische transculturele samenwerking EU-India — EuropeAid/119243/D/G/ID 26
2004/C 58/13Wijziging van het bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 26
Bericht aan de lezers S3
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top