EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:220:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 220, 16 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 220
46e jaargang
16 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
400e zitting van 18 en 19 juni 2003
2003/C 220/01Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beleggingsdiensten en gereglementeerde markten, en tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad" (COM(2002) 625 def. — 2002/0269 (COD)) 1
2003/C 220/02Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek betreffende een Europese procedure inzake betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering over geringe vorderingen" (COM(2002) 746 def.) 5
2003/C 220/03Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit" (COM(2002) 759 def. — 2002/0306 (COD)) 13
2003/C 220/04Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines" (COM(2002) 765 def. — 2002/0304 (COD)) 16
2003/C 220/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek — Europees ruimtevaartbeleid" (COM(2003) 17 def.) 19
2003/C 220/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake minimale veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet" (COM(2002) 769 def. — 2002/0309 (COD)) 26
2003/C 220/07Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging" (COM(2003) 63 def. — 2003/0032 (COD)) 33
2003/C 220/08Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake het "Eindverslag eEurope 2002"" (COM(2003) 66 def.) 36
2003/C 220/09Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater" (COM(2002) 581 def. — 2002/0254 (COD)) 39
2003/C 220/10Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in decoratieve verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG" (COM(2002) 750 def. — 2002/0301 (COD)) 43
2003/C 220/11Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie betreffende de invoering van de Europese ziekteverzekeringskaart" (COM(2003) 73 def.) 46
2003/C 220/12Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De rol van het MKB in de Europese economie en productiestructuur" 50
2003/C 220/13Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 218/92 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen (BTW) houdende aanvullende maatregelen ter zake van de levering van reisdiensten" (COM(2003) 78 def./2 — 2003/0057 (COD)) 68
2003/C 220/14Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens" (COM(2003) 207 def. — 2001/0140 (COD)) 71
2003/C 220/15Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven" (COM(2003) 92 def. — 2003/0037 (COD)) 72
2003/C 220/16Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van de criteria en uitvoeringsvoorschriften voor de compensatie van de verstoringen van het financiële evenwicht die voortvloeien uit de toepassing van Richtlijn 2001/40/EG van de Raad betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen" (COM(2003) 49 def. — 2003/0019 (CNS)) 77
NL
Top