EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:110:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 110, 08 mei 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 110
46e jaargang
8 mei 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 110/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 110/02Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 8/03 (ex N 213/02) — Steun voor "Cesare Serono SpA" voor de ontwikkeling van nieuwe chemische syntheseprocessen voor orale farmaceutische vormen van polypeptiden en geconjugeerde substanties — Uitnodiging om overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 2
2003/C 110/03Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 22/03 (ex NN 168/02) — "Hervorming van de opleidingsinstituten" — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 8
2003/C 110/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (1) 13
2003/C 110/05Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 15
2003/C 110/06Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitcertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen 18
2003/C 110/07Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming 20
2003/C 110/08Mededeling van de Commissie betreffende de toe te passen rentepercentages bij de terugvordering van onrechtmatig verleende steun 21
2003/C 110/09Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3110 — OMV/BP (Southern Germany Package)) (1) 23
2003/C 110/10Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2922 — Pfizer/Pharmacia) (1) 24
2003/C 110/11Mededeling van de Commissie — Herziening van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode na 1 januari 2007 24
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Europees Parlement
2003/C 110/12In Publicatieblad van de Europese Unie C 110 E gepubliceerde schriftelijke vragen met antwoord 25
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 110 E
Commissie
2003/C 110/13Niet-openbare oproep tot het indienen van voorstellen voor steun voor gezondheidsprogramma's en reproductieve gezondheidszorg 26
2003/C 110/14Europese Investeringsbank — Gedragscodes 27
Aanbesteding voor de productie van het Publicatieblad van de Europese Unie 28
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top