EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:271E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 271, 07 november 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 271 E
45e jaargang
7 november 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2001-2002
Vergaderingen van 14 t/m 17 januari 2002
Maandag, 14 januari 2002
(2002/C 271 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING
1. Hervatting van de zitting 1
2. Agenda 1
3. Samenstelling fracties 1
4. Verkiezing van de Voorzitter (bekendmaking van de voorgedragen kandidaten en aanwijzing van de stemopnemers) 2
5. Agenda van de volgende vergadering 2
6. Sluiting van de vergadering 2
PRESENTIELIJST 3
Dinsdag, 15 januari 2002
(2002/C 271 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING
1. Opening van de vergadering 4
2. Aantal leden van de commissies (indiening en indieningstermijn) 4
3. Verkiezing van de Voorzitter 4
4. Verkiezing van de ondervoorzitters 6
5. Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure 7
6. Agenda voor de volgende vergadering 7
7. Sluiting van de vergadering 7
PRESENTIELIJST 8
BIJLAGE
LIJST VAN LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN (Verkiezing van de Voorzitter) 10
Woensdag, 16 januari 2002
(2002/C 271 E/003)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING
1. Opening van de vergadering 14
2. Verkiezing van de ondervoorzitters (résultats du scrutin) 14
3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen 14
4. Ingekomen stukken 15
5. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 22
6. Verzoekschriften 23
7. Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 25
8. Regeling van de werkzaamheden 25
9. Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring 25
10. Verkiezing van de quaestoren 26
11. Programma van het Spaanse voorzitterschap (verklaring gevolgd door een debat 27
STEMMINGEN
12. Aantal leden van de commissies (stemming) 28
13. Instelling van een tijdelijke commissie (stemming) 28
14. Voorlichting en vorming van de consument (artikel 62 van het Reglement) 28
15. Niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming *** II (procedure zonder verslag) (stemming) 28
16. Bescherming en gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren * (procedure zonder debat) (stemming) 29
EINDE VAN DE STEMMINGEN
17. Verkiezing van de quaestoren (tweede stemronde) 29
18. Welkomstwoord 30
19. Invoering van de euro (verklaring gevolgd door een debat) 30
20. Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken *** I - Plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer *** I (debat) 30
21. Ozon in de lucht *** III (debat) 31
22. Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap *** II (debat) 31
23. Benoeming in de parlementaire commissies en de Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer (bekendmaking voorstellen) 32
24. Geïntegreerd productbeleid (debat) 32
25. Europa en de ruimtevaart (debat) 32
26. Maximaal toegestane afmetingen en gewichten in het internationale verkeer *** II - Invoering van een bestuurdersattest *** II - Opleiding van beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg *** I (debat) 32
27. Partnerschapsovereenkomst ACS/EG *** (debat) 33
28. Agenda van de volgende vergadering 33
29. Sluiting van de vergadering 33
PRESENTIELIJST 34
BIJLAGE I
LIJST VAN LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN (Verkiezing van de ondervoorzitters en de quaestoren) 36
BIJLAGE II
VOORSTELLEN VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS - BENOEMINGEN IN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES EN DE TIJDELIJKE COMMISSIE MOND- EN KLAUWZEER 39
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
B5-0021/2002 - Instelling Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer - Besluit 49
TEXTE ADOPTÉS
P5_TA(2002)0001
Aantal leden van de Commissies
Besluit van het Europees Parlement betreffende het aantal leden van de commissies 51
P5_TA(2002)0002
Tijdelijke commissie mond- en klauwzeer
Besluit van het Europees Parlement betreffende de instelling van een tijdelijke commissie mond- en klauwzeer 51
P5-TA(2002)0003
Voorlichting van de consument (artikel 62 van het Reglement)
Resolutie van het Europees Parlement over algemene aspecten van het consumenten-beschermingsbeleid en meer in het bijzonder van de voorlichting van de consument in het licht van de toepassing van richtlijn 90/314/EEG (2001/2136(INI)) 52
P5-TA(2002)0004
Niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming ** II
Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming (13397/1/2001 - C5-0643/2001 - 2001/0139(COD)) 55
P5-TA(2002)0005
Bescherming en gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren * (procedure zonder debat)
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad met betrekking tot de sluiting, namens de Gemeenschap, van het protocol inzake Water en Gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren (1992) (COM(2001) 483 - C5-0644/2001 - 2001/0188(CNS)) 55
Donderdag, 17 januari 2002
(2002/C 271 E/004)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING
1. Opening van de vergadering 57
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 57
3. Ingekomen stukken 57
4. Toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat) 58
5. Kabeljauw- en heekbestanden (debat) 59
6. Integratie van milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat) 59
7. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 59
STEMMINGEN
8. Benoemingen in de parlementaire commissies en de Tijdelijke Commissie mond- en klauwzeer (stemming) 60
9. Ozon in de lucht *** III (stemming) 61
10. Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap *** II (stemming) 61
11. Maximaal toegestane afmetingen en gewichten in het internationaal verkeer *** II (stemming) 62
12. Invoering van een bestuurdersattest *** II (stemming) 62
13. Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken *** I (stemming) 62
14. Plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer *** I (stemming) 64
15. Opleiding van beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg *** I (stemming) 65
16. Partnerschapsovereenkomst ACS/EG *** (stemming) 66
17. Geïntegreerd productbeleid (stemming) 66
18. Europa en de ruimtevaart (stemming) 66
19. Toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming) 67
20. Kabeljauw- en heekbestanden (stemming) 68
21. Integratie van milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming) 68
EINDE VAN DE STEMMINGEN
22. Toepassing beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties * (debat) 71
23. Opleiding en rekrutering van zeevarenden (debat) 71
24. Communautair actieprogramma Leonardo da Vinci (1995-1999) (debat) 71
25. Basel II (debat) 72
26. Samenstelling Parlement 72
STEMMINGEN
27. Wederzijdse erkenning op geldelijke sancties * (stemming) 72
28. Opleiding en rekrutering van zeevarenden (stemming) 72
EINDE VAN DE STEMMINGEN
29. Aanwijzing commissies - Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan commissies - Machtiging tot het opstellen van initiatief- en vervolgverslagen - Samenwerking tussen de parlementaire commissies 73
30. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 75
31. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen resoluties 75
32. Rooster van de volgende vergaderingen 76
33. Onderbreking van de zitting 76
PRESENTIELIJST 77
BIJLAGE
BENOEMINGEN IN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES EN DE TIJDELIJKE COMMISSIE INZAKE MOND- EN KLAUWZEER 78
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Aanbeveling Myller A5-0456/2001 - Amendement 49 88
Aanbeveling Myller A5-0456/2001 - Amendement 1 89
Aanbeveling Myller A5-0456/2001 - Amendement 7 90
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 29 92
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 32 93
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 33 94
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 101 96
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 7 97
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 143 98
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 125, 1ste deel 100
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 125, 2de deel 101
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 144 102
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 145 104
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 147 105
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 123 106
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 149 107
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 148 109
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 150 110
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 151 111
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 152 113
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Amendement 156 114
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Voorstel Commissie 115
Verslag Zappalà A5-0378/2001 - Resolutie 117
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 17 118
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 33 119
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendementen 89 + 96 121
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 112 122
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 113 123
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 115 125
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 121 126
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 72 127
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Amendement 105 128
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Voorstel Commissie 130
Verslag Zappalà A5-0379/2001 - Resolutie 131
Verslag Grosch A5-0430/2001 - Amendement 37, 1ste deel 132
Verslag Grosch A5-0430/2001 - Amendement 37, 2de deel 134
Verslag Grosch A5-0430/2001 - Resolutie 135
Verslag García-Orcoyen Tormo A5-0419/2001 - Amendement 4 136
Verslag García-Orcoyen Tormo A5-0419/2001 - Amendement 9 137
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Amendement 1 138
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Amendement 2 140
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Amendement 3 141
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Amendement 4 142
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Amendement 5 143
Verslag Alyssandrakis A5-0451/2001 - Resolutie 144
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Amendement 25 146
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Paragraaf 1 147
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Paragraaf 92 148
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Paragraaf 105 149
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Paragraaf 107, 2de deel 150
Verslag Miguélez Ramos A5-0470/2001 - Resolutie 151
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0006
Ozon in de lucht *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht (PE-CONS 3658/2001 - C5-0524/2001 - 1999/0068(COD)) 153
P5_TA(2002)0007
Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (11076/1/2001 - C5-0434/2001 - 2001/0029(COD)) 154
P5_TC2-COD(2001)0029
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 17 januari 2002 met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 154
P5_TA(2002)0008
In het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen en gewichten *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (9068/1/2001 - C5-0433/2001 - 2000/0060(COD)) 174
P5_TA(2002)0009
Invoering van een uniform bestuurdersattest *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, met het oog op de invoering van een uniform bestuurdersattest, van Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en nr. 3118/93 van de Raad (10353/1/2001 - C5-0473/2001 - 2000/0297(COD)) 175
P5_TA(2002)0010
Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken (COM(2000) 275 - C5-0367/2000 - 2000/0115(COD)) 176
P5_TC2-COD(2000)0115
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 januari 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken 176
BIJLAGE I
DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, LID 2, TWEEDE ALINEA 222
BIJLAGE II
LIJST VAN WERKZAAMHEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, LID 2, DERDE ALINEA 227
BIJLAGE III
LIJSTEN VAN DE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN DE CATEGORIEËN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 5 231
BIJLAGE IV
CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES 240
BIJLAGE V
LIJST VAN PRODUCTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9 BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DEFENSIE 269
BIJLAGE VI
DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES 273
BIJLAGE VII A
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN 274
BIJLAGE VII B
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVRAGEN VOOR DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN 277
BIJLAGE VII C
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN CONCESSIEOVEREENKOMSTEN VOOR OPENBARE WERKEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN 278
BIJLAGE VII D
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN DOOR DE CONCESSIEHOUDER GEPLAATSTE OPDRACHTEN VOOR WERKEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN 278
BIJLAGE VIII
TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR DE BEKENDMAKING 279
BIJLAGE IX
REGISTERS 279
BIJLAGE X
EISEN MET BETREKKING TOT APPARATUUR VOOR DE ELEKTRONISCHE ONTVANGST VAN INSCHRIJVINGEN EN/OF AANVRAGEN TOT DEELNEMING 281
BIJLAGE XI 282
BIJLAGE XII
UITERSTE TERMIJNEN VOOR OMZETTING (artikel 89, tweede alinea) 282
BIJLAGE XIII
CONCORDANTIETABEL 283
P5_TA(2002)0011
Procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer (COM(2000) 276 - C5-0368/2000 - 2000/0117(COD)) 293
P5_TC1-COD(2000)0117
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 januari 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn …/…/EG van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer 293
BIJLAGE I
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DE PRODUCTIE, HET VERVOER OF DE DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER 332
BIJLAGE II
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DE PRODUCTIE, HET VERVOER OF DE DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT 334
BIJLAGE III
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN HET VERVOER, DE OPSLAG OF DE DISTRIBUTIE VAN GAS OF WARMTE 337
BIJLAGE IV
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN EXPLORATIE EN WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS 339
BIJLAGE V
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DE EXPLORATIE EN WINNING VAN STEENKOOL EN ANDERE VASTE BRANDSTOFFEN 341
BIJLAGE VI
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN VERVOERDIENSTEN PER TREIN 342
BIJLAGE VII
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEY- OF BUSVERBINDINGEN 344
BIJLAGE VIII
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN LUCHTHAVENFACILITEITEN 347
BIJLAGE IX
AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN 349
BIJLAGE X
LIJST VAN DE IN ARTIKEL 29, LID 3, BEDOELDE WETGEVING 352
BIJLAGE XI
LIJST VAN DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1, LID 2, ONDER b) 353
BIJLAGE XII
INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHTEN MOET WORDEN OPGENOMEN 357
BIJLAGE XIII
INFORMATIE DIE IN MEDEDELINGEN INZAKE HET BESTAAN VAN EEN ERKENNINGSREGELING MOET WORDEN OPGENOMEN 361
BIJLAGE XIV
INFORMATIE DIE IN PERIODIEKE AANKONDIGINGEN MOET WORDEN OPGENOMEN 362
BIJLAGE XV
GEGEVENS DIE IN AANKONDIGINGEN VAN GEPLAATSTE OVERHEIDSOPDRACHTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN 363
BIJLAGE XVI A
DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 31 364
BIJLAGE XVI B
DIENSTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 32 367
BIJLAGE XVII
INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVRAGEN MOET WORDEN OPGENOMEN 370
BIJLAGE XVIII
INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN UITSLAGEN VAN PRIJSVRAGEN MOET WORDEN OPGENOMEN 370
BIJLAGE XIX
TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE BEKENDMAKING 371
BIJLAGE XX
DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES 372
BIJLAGE XXI
OVERZICHT VAN DE IN ARTIKEL 45 BEDOELDE TERMIJNEN 373
BIJLAGE XXII 374
BIJLAGE XXIII
UITERSTE DATA VOOR DE OMZETTING VAN RICHTLIJN 93/38/EEG EN DE WIJZIGINGEN EROP 374
BIJLAGE XXIV
CONCORDANTIETABEL 374
P5_TA(2002)0012
De opleiding van beroepschauffeurs *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opleiding van beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg (COM(2001) 56 - C5-0037/2001 - 2001/0033(COD)) 381
P5_TC1-COD(2001)0033
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 januari 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opleiding van beroepschauffeurs voor goederen- en personenvervoer over de weg 381
BIJLAGE
MINIMUMEISEN VOOR DE BEROEPSOPLEIDING 388
P5_TA(2002)0013
Partnerschapsovereenkomst ACS-EG ***
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (2117/2000 - COM(2000) 324 - C5-0417/2000 - 2000/0124(AVC)) 393
P5_TA(2002)0014
Geïntegreerd productenbeleid
Resolutie van het Europees Parlement inzake het Groenboek van de Commissie over het geïntegreerd productenbeleid (COM(2001) 68 - C5-0259/2001 - 2001/2117(COS)) 394
P5_TA(2002)0015
Europa en de ruimtevaart
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over Europa en de ruimtevaart: Begin van een nieuw hoofdstuk (COM(2000) 597 - C5-0146/2001 - 2001/2072(COS)) 398
P5_TA(2002)0016
Toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2001) 135 - C5-0261/2001 - 2001/2115(COS)) 401
P5_TA(2002)0017
Kabeljauw- en heekbestanden
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over het herstel van de kabeljauw- en heekbestanden in de wateren van de Gemeenschap en in de daaraan grenzende wateren (COM(2001) 326 - C5-0466/2001 - 2001/2190(COS)) 416
P5_TA(2002)0018
Integratie van milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement Elementen van een strategie ter integratie van milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2001) 143 - C5-0343/2001 - 2001/2143(COS)) 420
P5_TA(2002)0019
Toepassing beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties *
Voorstel inzake een initiatief van het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden voor de aanneming door de Raad van een ontwerpkaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (11178/2001 - C5-0443/2001 - 2001/0825(CNS)) 423
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over een initiatief van het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek en het Koninkrijk Zweden voor de aanneming door de Raad van een ontwerpkaderbesluit inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (11178/2001 - C5-0443/2001 - 2001/0825(CNS)) 425
P5_TA(2002)0020
Opleiding en rekrutering van zeevarenden
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake de opleiding en rekrutering van zeevarenden (COM(2001) 188 - C5-0468/2001 - 2001/2188(COS)) 426
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadpleginsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL




Top