EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:165:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 165, 11 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 165
45e jaargang
11 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2002/C 165/01Wisselkoersen van de euro 1
2002/C 165/02Informatieprocedure — Technische regels (1) 2
2002/C 165/03Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (1) 6
2002/C 165/04Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France) (1) 32
2002/C 165/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2821 — Hitachi/IBM Harddisk Business) (1) 33
2002/C 165/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2887 — Klépierre/Finiper/IGC) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 34
2002/C 165/07Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2852 — Acea Distribuzione/BTicino/Ericsson/Siemens) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 35
2002/C 165/08Mededeling van de Commissie op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad 36
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
2002/C 165/09Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten overeenkomstig de artikelen 61 en 63 van de EER-Overeenkomst, artikel 1, lid 3, van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een toezichthoudende autoriteit en een Hof van Justitie en het besluit betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage XV bij de EER-Overeenkomst (Verordening (EG) nr. 1540/98 van de Raad van 29 juni 1998 (de "Scheepsbouwverordening")) (Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken) 37
2002/C 165/10Mededeling van de Toezichthoudende Autorizeit van de EVA betreffende ontheffingen voor Noorwegen van de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken en Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken 38
Permant Comité van de EVA-staten
2002/C 165/11Lijst van door IJsland erkende natuurlijke mineraalwaters 40
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2002/C 165/12Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de cofinanciering, in 2002 en 2003, van maatregelen voor gedecentraliseerde samenwerking in de ontwikkelingslanden, uitgeschreven door de Commissie (Verordening (EG) nr. 955/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 tot verlenging en wijziging van Verordening (EG) nr. 1659/98 van de Raad betreffende gedecentraliseerde samenwerking) 41
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top