EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 102, 27 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 102
45e jaargang
27 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2002/C 102/01Wisselkoersen van de euro 1
2002/C 102/02Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 2
2002/C 102/03Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 4
2002/C 102/04Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 6
2002/C 102/05Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 8
2002/C 102/06Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 10
2002/C 102/07Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 12
2002/C 102/08Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen 14
2002/C 102/09Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 16
2002/C 102/10Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (1) 18
2002/C 102/11Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (1) 19
2002/C 102/12Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (1) 20
2002/C 102/13Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (1) 21
2002/C 102/14Steunmaatregelen van de Staten — Verenigd Koninkrijk — Steunmaatregel C 13/02 (ex N 27/02) — Vrijstelling van zegelrecht voor onroerend goed voor zakelijk gebruik in achterstandsgebieden — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 22
2002/C 102/15Steunmaatregelen van de Staten — Frankrijk — Steunmaatregel C 24/02 (ex N 635/01) — "La Française de mécanique SA" — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 28
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2002/C 102/16Oproep tot het indienen van aanvragen om financiële steun voor de activiteiten van Europese consumentenorganisaties: acties uit hoofde van artikel 2, onder b), van Besluit nr. 283/1999/EG om de activiteiten van Europese consumentenorganisaties in 2003 financieel te ondersteunen 33
2002/C 102/17Begeleidende maatregelen in het kader van het Life-programma (Life-Natuur): "Starter" en "Co-op" — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen 35
2002/C 102/18Oproep tot het indienen van voorstellen voor het Europese initiatief voor democratie en mensenrechten (voorkomen van foltering en steun voor de rehabilitatie van slachtoffers van folteringen) uitgeschreven door de Europese Commissie 36

Rectificaties
2002/C 102/19Rectificatie op de mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Gewijzigde verplichting tot openbaredienstverlening voor bepaalde geregelde luchtdiensten in Portugal (PB C 74 van 23.3.2002) 38
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top