EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:358:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 358, 15 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 358
44e jaargang
15 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2001/C 358/01Besluit van de Raad van 6 december 2001 tot wijziging van Besluit 2000/C 106/01 van de Raad van 27 maart 2000 houdende machtiging van de directeur van Europol om onderhandelingen aan te knopen over overeenkomsten met derde staten of niet aan de EU gerelateerde instanties 1
I Mededelingen
Commissie
2001/C 358/02Wisselkoersen van de euro 2
2001/C 358/03Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 3
2001/C 358/04Afsluitende mededeling van de raadsadviseur-auditeur in zaak COMP/36.915 — Deutsche Post AG (DPAG) (opgesteld overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures) 5
2001/C 358/05Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Montluçon (Guéret) en Parijs (Orly) (1) 6
2001/C 358/06Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten binnen het Verenigd Koninkrijk (1) 7
2001/C 358/07Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door het Verenigd Koninkrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot de geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland en de eilanden Foula, Fair Isle, Out Skerries en Papa Stour (1) 8
2001/C 358/08Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG (1) 9
2001/C 358/09Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2592 — 3 i/Eqvitec/Pohjola/Suomi/Ion Blast) (1) 10
2001/C 358/10Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2652 — Blackstone/CDPQ/Deteks NRW) (1) 11
2001/C 358/11Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2630 — Siemens/Wiener Stadtwerke/Master Talk) (1) 11
2001/C 358/12Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2643 — Blackstone/CDPQ/Deteks BW) (1) 12
2001/C 358/13Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2637 — Nutricia/Baxter/2.HSC) (1) 12
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2001/C 358/14Oproep tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van "Bevordering van innovatie en stimulering van deelneming van het MKB" (1998-2002) — Identificatiecode oproep: INN/01/02 13
2001/C 358/15Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract krachtens het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie Verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied — Onderscheidingen voor voortreffelijk wetenschappelijk werk — Descartesprijs — Identificatiecode: IHP-DEP-01-1 15
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top