EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1999:288:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 288, 09 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 288
42e jaargang
9 oktober 1999
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzidje
I Mededelingen
Commissie
1999/C 288/01Wisselkoersen van de euro 1
1999/C 288/02Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (Mededeling aan de lidstaten en voorstel voor dienstige maatregelen)Voor de EER relevante tekst (1) 2
1999/C 288/03Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 19
1999/C 288/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)Voor de EER relevante tekst (1) 20
1999/C 288/05Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 21
1999/C 288/06Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)Voor de EER relevante tekst (1) 22
1999/C 288/07Steunmaatregelen van de staten — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken betreffende steunmaatregel C 40/99 (ex NN 178/97) — België — Steun ten gunste van de onderneming Verlipack (Wallonië)Voor de EER relevante tekst (1) 24
1999/C 288/08Steunmaatregelen van de staten — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken betreffende steunmaatregel C 5/99 (ex N 728/97) — Italië — Fiat Mirafiori Carrozzeria, C 8/99 (ex N 834/97) — Italië — Fiat Rivalta en C 9/99 (ex N 838/97) — Italië — Fiat Mirafiori MeccanicaVoor de EER relevante tekst (1) 37
1999/C 288/09Steunmaatregelen van de staten — Uitnodiging overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie om opmerkingen te maken betreffende steunmaatregel C 35/99 (ex N 106/99) — Italië — Ferriere NordVoor de EER relevante tekst (1) 39
1999/C 288/10Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiekVoor de EER relevante tekst (1) 41
1999/C 288/11Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelenVoor de EER relevante tekst (1) 42
1999/C 288/12Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelenVoor de EER relevante tekst (1) 43
1999/C 288/13Inleiding van een versnelde procedure voor de herziening van Verordening (EG) nr. 1599/1999 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van roestvrij staaldraad met een doorsnede van 1 mm of meer uit India 45
1999/C 288/14Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.1677 — BT/LGT TeleCom)Voor de EER relevante tekst (1) 46
1999/C 288/15Heraanmelding van een eerder aangemelde concentratie (Zaak nr. IV/M.1663 — Alcan/Alusuisse) (Zaak nr. IV/M.1715 — Alcan/Pechiney)Voor de EER relevante tekst (1) 47
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top