EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:246:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 246, 24 augustus 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 246
39e jaargang
24 augustus 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Commissie

96/C 246/01

ECU 23 augustus 1996

1

96/C 246/02

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (granen)

2

96/C 246/03

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

3

96/C 246/04

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

4

96/C 246/05

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

4

96/C 246/06

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

5

96/C 246/07

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

6

96/C 246/08

Publikatie van de besluiten van de Lid-Staten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen

7

96/C 246/09

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 2082/92 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwprodukten en levensmiddelen

9

96/C 246/10

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen

12

96/C 246/11

Permanente openbare inschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 570/88 van de Commissie van 16 februari 1988 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van steun voor boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen

13

96/C 246/12

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (melk en zuivelprodukten)

14

96/C 246/13

Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de landbouwsector (melk en zuivelprodukten)

14

 
  

II Voorbereidende besluiten

 

......

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

96/C 246/14

EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 - Oprichting

15

96/C 246/15

Subsidies voor coöperatieven, ondersteuningsfondsen, verenigingen en stichtingen Oproep tot het indienen van voorstellen

16

96/C 246/16

Dienstverlenende ondernemingen Gegunde opdracht

17

96/C 246/17

Dienstverlenende ondernemingen Gegunde opdracht

18

96/C 246/18

Onderzoek met als titel "onderzoek naar aanbevolen werkwijzen voor rangregeling en ander methodes voor het delen van faciliteiten voor telecommunicatie-infrastructuur" Openbare oproep tot inschrijving

20

96/C 246/19

Onderzoek met als titel "onderzoek naar de evolutie van toegangsnetwerken voor telecommunicatie en regelgevingsconsequenties" Openbare oproep tot inschrijving

21

96/C 246/20

Onderzoek inzake scheiding van boekhouding en prijsvorming voor onderlinge verbindingen in het kader van de open network provision (ONP) Openbare oproep tot inschrijving

22

96/C 246/21

Onderzoek met als titel "onderzoek naar de technische middelen voor overdraagbaarheid van nummers en aanverwante kosten" Openbare oproep tot inschrijving

23

96/C 246/22

Diensten voor verhuizingen en vervoer Openbare procedure

24

96/C 246/23

Phare - Investeringsprogramma voor rioolwaterbehandeling voor bepaalde steden Phare Water Management Programme 1995, Hungary Uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling door prekwalificatie

26

96/C 246/24

Phare - Investeringsprogramma voor rioolwaterbehandeling voor bepaalde steden Phare Water Management Programme 1995, Hungary Uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling voor prekwalificatie

28

96/C 246/25

Phare - Laboratoriumuitrusting Oproep tot inschrijving Locale aankondiging

29

96/C 246/26

Tacis - Fabricage- en handelslicentie, know-how, technische bijstand en fabricagemodellen voor landbouwuitrusting Bericht van uitnodiging tot inschrijving uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen namens de Regering van de Russische Federatie en gefinancierd in het kader van het TACIS-programma

30

96/C 246/27

Geavanceerde-televisiediensten Aanbesteding ter ondersteuning van de implementering van het actieplan voor de introductie van geavanceerde-televisiediensten in Europa

31

96/C 246/28

Hygiënische controles Openbare procedure

32

96/C 246/29

Onderhoud van industriële en huishoudelijke technische koelinstallaties in de gebouwen die de Commissie betrekt Openbare procedure

33

 
  

Rectificaties

 

96/C 246/30

Aanbesteding openbare procedure voor een deskundige voor DG XIII (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 243 van 22. 8. 1996, blz. 5)

35
NL


Top