EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1996:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 102, 4 april 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 102
39e jaargang
4 april 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Europees Parlement

Raad

Commissie

96/C 102/01

Modus vivendi op 20 december 1994 overeengekomen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de maatregelen ter uitvoering van de besluiten die zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 189 B van het EG-Verdrag

1

96/C 102/02

Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten

2

96/C 102/03

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 betreffende de opneming van financiële bepalingen in de wetgevingsbesluiten

4

  

Commissie

96/C 102/04

ECU 3 april 1996

5

96/C 102/05

Gemiddelde prijzen en representatieve prijzen van tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra

6

96/C 102/06

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

7

96/C 102/07

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN C 55/95 (ex NN 46/95) Italië

11

96/C 102/08

Bericht van inleiding van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van touw van synthetische vezels van oorsprong uit India

16

96/C 102/09

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 01/03/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.702 - Starck / Wienerberger) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

18

96/C 102/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.737 - Sandoz/Ciba-Geigy)

18

96/C 102/11

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26/02/1996 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.698 - NAW / Saltano / Contrac) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

19

 
  

II Voorbereidende besluiten

 

......

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

96/C 102/12

Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar Algerije, Marokko en Tunesië

20

96/C 102/13

Assistentie voor een Task Force "Balkan Energy Interconnection", belast met de beoordeling van projecten voor energieverbindingen in de Balkan Uitnodiging tot inschrijving

22

96/C 102/14

Evaluatie van Actieplan 16/9 Openbare procedure

23

96/C 102/15

Teledetectiegegevens via satelliet Openbare procedure

25

96/C 102/16

Technische assistentie Aankondiging van publicatie van aanbesteding via openbare procedure nr. 96/03 betreffende de levering van technische assistentie op het gebied van regionaal beleid met betrekking tot doelstelling 1 in Spanje, Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) en Italië

26

96/C 102/17

Netwerk met toegevoegde waarde Openbare procedure Oproep tot het indienen van inschrijvingen nr. DG23 95/535 netwerk met toegevoegde waarde en diensten

27

96/C 102/18

Reinigingsdienst Niet-openbare procedure

29

96/C 102/19

Teledetectie Openbare procedure

30

 
  

Rectificaties

 

96/C 102/20

Aanbesteding betreffende de levering van papierwaren en kantoormateriaal voor het Bureau voor harmonisatie van de interne markt (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 63 van 2. 3. 1996, blz. 14)

32
NL


Top