EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:368:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 368, 23 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 368
37e jaargang
23 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

94/C 368/01

Besluit van de Raad van 4 maart 1994 houdende vervanging van een aantal gewone en een aantal plaatsvervangende leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds

1

94/C 368/02

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen van 6 december 1994 betreffende de gelijkwaardige deelneming van vrouwen aan een op groei van de werkgelegenheid in de Europese Unie gerichte economische ontwikkelingsstrategie

3

94/C 368/03

Resolutie van de Raad van 6 december 1994 over enkele vooruitzichten van een sociaal beleid in de Europese Unie: bijdrage aan de economische en sociale convergentie van de Unie

6

  

Commissie

94/C 368/04

Ecu

11

94/C 368/05

Mededeling van de Commissie - Communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

12

94/C 368/06

Mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de actualisering van de bekendmaking van 1986 aangaande overeenkomsten van geringe betekenis

20

94/C 368/07

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 07/12/1994 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.529 - GEC / VSEL) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

20

 
  

II Voorbereidende besluiten

 

......

 
  

III Bekendmakingen

 
  

Commissie

94/C 368/08

Europees economisch samenwerkingsverband — Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 — Oprichting

21

94/C 368/09

Phare — Computeruitrusting — Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen namens de regering van Hongarije in het kader van het Phare-programma

22

94/C 368/10

Phare — Wissels — Bericht van Aanbesteding uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen namens de Regering van Polen voor een in het kader van het Phare-programma te financieren project

23

94/C 368/11

Eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor het communautaire actieprogramma inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw

24

94/C 368/12

Oproep tot indiening van blijken van belangstelling voor onderzoek naar de tarieven van het internationaal wegvervoer in de volgende landen: Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Griekenland en Spanje (VII/A-2 — 8/94)

26
NL


Top