EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bouwen aan een sterker en veiliger digitaal Europa

Bouwen aan een sterker en veiliger digitaal Europa

Om de waardes van vrijheid en democratie van de Europese Unie te bevorderen en de digitale economie veilig te laten groeien, richt de EU zich op het aanbieden van de veiligste online-omgeving van de wereld.

BESLUIT

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: Een open, veilige en beveiligde cyberspace (JOIN(2013) 1 final van 7.2.2013)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE GEZAMENLIJKE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt de strategie voor cyberbeveiliging beschreven die voorziet in:

 • partnerschappen met de private sector en niet-gouvernementele organisaties of belangengroepen,
 • concrete actie om de rechten van burgers te beschermen en te bevorderen.

De mededeling werd gelijktijdig met een voorstel voor een richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging bekend gemaakt.

KERNPUNTEN

Internationaal en EU-beleid voor cyberbeveiliging zou geregeld moeten worden door vijf beginselen:

 • 1.

  de kernwaarden van de EU (die in de digitale wereld net zou goed zouden moeten gelden als in de fysieke wereld);

 • 2.

  de bescherming van de grondrechten, de vrijheid van meningsuiting, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens;

 • 3.

  het recht van het grote publiek op veilige toegang tot internet en een ongehinderde stroom van informatie;

 • 4.

  democratische en efficiënte governance, waarbij alle delen van de maatschappij worden ingesloten;

 • 5.

  gedeelde verantwoordelijkheid voor de beveiliging.

De strategie is gebaseerd op vijf prioriteiten:

 • systemen en domeinen in staat stellen cyberaanvallen of storingen te beheren;
 • cybercriminaliteit drastisch terugdringen;
 • cyberdefensiebeleid- en capaciteit ontwikkelen in het kader van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);
 • industriële en technologische voorzieningen voor cyberbeveiliging ontwikkelen;
 • een coherent internationaal cyberbeveiligingsbeleid voor de Europese Unie ontwikkelen en de kernwaarden van de EU uitdragen.

Vanwege het internationale karakter van cyberspace moeten instellingen door deze strategie op nationaal en EU-niveau verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en contact onderhouden met de industrie en de academische wereld. Onder deze instellingen vallen de nationale en EU-autoriteiten voor:

De strategie omvat ook de dialoog met internationale instellingen als de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over cyberbeveiliging.

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top