Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1069/2009 – gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening stelt voorschriften voor de volksgezondheid en veterinairrechtelijke voorschriften voor dierlijke bijproducten* en afgeleide producten vast*. Deze voorschriften dienen om risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid te voorkomen en tot een minimum te beperken, en om de veiligheid van de voedsel- en voederketen te waarborgen.

KERNPUNTEN

 • De wetgeving is van toepassing op:
  • dierlijke bijproducten en afgeleide producten, die niet voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt;
  • producten van dierlijke oorsprong, die voor menselijke consumptie mogen worden gebruikt, maar in plaats daarvan voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • grondstoffen voor de productie van producten van dierlijke oorsprong.
 • Producenten van beide productvormen dienen ervoor te zorgen dat ze van het begin tot het eind van de productieketen aan de wetgeving voldoen.
 • Ze dienen een administratie bij te houden van de producten die ze verzenden, vervoeren of ontvangen, en van de vereiste bijbehorende documentatie.
 • Ze dienen de nationale autoriteiten in te lichten over de producten en locaties die gedurende de productieketen worden gebruikt. De locaties dienen te voldoen aan bepaalde hygiënevoorschriften en moeten formeel worden erkend.
 • EU-landen voeren officiële controles uit om ervoor te zorgen dat producenten dierlijke bijproducten onverwijld verzamelen, identificeren en vervoeren, en deze behandelen, gebruiken of verwijderen overeenkomstig de regels.
 • Afgeleide producten, zoals cosmetische producten, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, die voldoen aan andere onderdelen van de EU-wetgeving, mogen te koop worden aangeboden wanneer ze het eind van de productieketen bereiken.
 • Dierlijke bijproducten zijn in drie categorieën onderverdeeld, op basis van het risiconiveau voor de volksgezondheid of de diergezondheid. Deze categorieën bepalen hoe de producten moeten worden verwijderd of nuttig moeten worden toegepast.
 • Voor het gebruik van beide productvormen bestaan beperkingen. Ze mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt om dieren of gekweekte vissen van dezelfde soort te voederen.
 • Bij invoer van beide producten moet worden voldaan aan EU-normen.
 • Er is een verbod op de uitvoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn om te worden verbrand of gestort, of naar landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie.

In 2013 is de wetgeving aangepast om Mayotte als nieuwe ultraperifere regio van de EU tot 1 januari 2021 de tijd te geven om aan de regels te voldoen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 4 maart 2011.

ACHTERGROND

EU-voorschriften voor dierlijke bijproducten op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

* Dierlijke bijproducten: dode dieren of delen van dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.

* Afgeleide producten: producten die zijn verkregen door het verwerken van dierlijke bijproducten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1-33)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1069/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 26.01.2016

Top