EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gebruik van enzymen in levensmiddelen (met uitzondering van die in additieven)

Gebruik van enzymen in levensmiddelen (met uitzondering van die in additieven)

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1332/2008 inzake voedingsenzymen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening regelt geharmoniseerde voorschriften voor enzymen* die in levensmiddelen worden gebruikt. Deze voorschriften zijn nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en om het mogelijk te maken dat enzymen overal in de EU worden toegevoegd.

De verordening bevat een EU-lijst van goedgekeurde enzymen, voorwaarden voor hun gebruik in levensmiddelen en etiketteringsvoorschriften.

KERNPUNTEN

Alleen op de EU-lijst voorkomende voedingsenzymen mogen worden verkocht en worden gebruikt in levensmiddelen.

Goedgekeurde voedingsenzymen mogen geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren, noch de consument misleiden. Ze moeten een redelijke technologische functie vervullen bij de vervaardiging, verwerking, bereiding, behandeling, verpakking, het vervoer of de opslag.

De goedgekeurde lijst bevat gegevens zoals de naam van het voedingsenzym en andere relevante gegevens, de levensmiddelen waaraan het voedingsenzym mag worden toegevoegd, de voorwaarden waaronder het voedingsenzym mag worden gebruikt en mogelijke beperkingen of specifieke voorschriften.

Specifieke voorschriften ten aanzien van etikettering zijn van toepassing op voedingsenzymen, afhankelijk van of deze zijn bedoeld voor verkoop aan het publiek of niet.

De informatie moet gemakkelijk zichtbaar, duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en begrijpelijk zijn.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening, waarmee eerdere wetgeving is gewijzigd, trad op 20 januari 2009 in werking.

KERNBEGRIP

* Voedingsenzym: een uit planten, dieren of micro-organismen verkregen product dat een biochemische reactie kan katalyseren en dat wordt gebruikt bij de vervaardiging, de verwerking, de bereiding, de behandeling, de verpakking, het vervoer of de opslag van levensmiddelen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7-15)

De achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 1332/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 11.01.2016

Top