EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bilaterale kaderovereenkomsten voor samenwerking met de Mercosur-landen

Bilaterale kaderovereenkomsten voor samenwerking met de Mercosur-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië

Besluit 95/445/EG — Sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië

Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

Besluit 92/509/EEG — Sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay

Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Besluit 92/205/EEG — Sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay

Raamovereenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië

Besluit 90/530/EEG — Sluiting van de Raamovereenkomst inzake economische en commerciële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMSTEN EN BESLUITEN?

 • De overeenkomsten vormen de basis voor de bilaterale samenwerking tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay en de Europese Unie (EU).
 • Met de besluiten wordt de overeenkomst namens de EU gesloten.

KERNPUNTEN

 • Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay zijn de vier stichtende leden van Mercosur, de Zuid-Amerikaanse gemeenschappelijke markt.
 • De grondbeginselen van de overeenkomsten zijn onder meer:
  • eerbiediging van de democratie en de rechten van de mens, en
  • versterking van regionale integratie.
 • In alle vier de overeenkomsten kennen de partijen elkaar de behandeling van meest begunstigde natie* toe.
 • De overeenkomsten hebben betrekking op vergelijkbare samenwerkingsgebieden, maar zijn afgestemd op de behoeften van het individuele land. Samenwerkingsgebieden zijn onder andere:
  • handel — de ontwikkeling en diversificatie van de handel, en onderzoek naar de wijze waarop belemmeringen, met inbegrip van rechten en belastingen, kunnen worden weggenomen en informatie kan worden uitgewisseld;
  • economische kwesties — versterking van economische betrekkingen, verbetering van handel, verbetering van levensstandaarden, begunstiging van investeringen enz.;
  • landbouw — gericht op de ontwikkeling van handels- en gezondheidskwesties;
  • regionale integratie — met inbegrip van samenwerking op milieugebied op regionaal niveau, bevordering van de interregionale handel, steun aan regionale instellingen, steun voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke activiteiten en regionale communicatie;
  • milieu — oplossing van problemen in verband met water-, bodem- en luchtverontreiniging, erosie, woestijnvorming, ontbossing, roofbouw op hulpbronnen en bescherming van ecosystemen;
  • wetenschap en technologie;
  • ontwikkeling — met name sociale kwesties en plattelandskwesties.
 • In de overeenkomst met Brazilië is het breedste gebied van samenwerking vastgelegd, dat zich uitstrekt tot informatietechnologie, telecommunicatie en ruimtetechnieken, vervoer, energie, de mijnbouw-, bosbouw- en plattelandssector, visserij, technologische ontwikkeling en intellectuele eigendom.
 • Een gemengde samenwerkingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van beide partijen, ziet toe op de goede werking van elke overeenkomst en doet aanbevelingen.
 • De overeenkomsten werden gesloten voor een aanvankelijke periode van vijf jaar en worden daarna stilzwijgend verlengd.
 • Alle overeenkomsten bevatten een clausule over toekomstige ontwikkelingen, die de partijen in staat stelt de inhoud van de overeenkomsten uit te breiden.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

 • De overeenkomst met Brazilië is op 1 november 1995 in werking getreden.
 • De overeenkomst met Paraguay is op 1 november 1992 in werking getreden.
 • De overeenkomst met Uruguay is op 1 november 1994 in werking getreden.
 • De overeenkomst met Argentinië is op 1 augustus 1991 in werking getreden.

ACHTERGROND

 • Naast de bilaterale overeenkomsten is er een interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking (IFCA) die de betrekkingen tussen de EU en de Mercosur verder versterkt.
 • De IFCA richt zich niet alleen op bestaande betrekkingen, maar is ook bedoeld om de basis te leggen voor een interregionale associatie.
 • In juni 2019 werd een politiek akkoord bereikt over een associatieovereenkomst tussen beide partijen.

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Meest begunstigde natie: een clausule inzake meest begunstigde natie vereist van een land dat het alle concessies, privileges of immuniteiten die in een handelsovereenkomst aan het ene land worden toegekend, aan de andere landen verleent in elke overeenkomst waarin die clausule is opgenomen. Deze clausule is doorgaans van toepassing op de leden van de Wereldhandelsorganisatie, die alle andere lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie een voorkeursbehandeling moeten geven met betrekking tot de aangelegenheden die onder deze overeenkomsten vallen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 54-65)

Besluit 95/445/EG van de Raad van 30 oktober 1995 met betrekking tot de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 53)

Raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 72-81)

Besluit 92/509/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Paraguay (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 71)

Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 2-12)

Besluit 92/205/EEG van de Raad van 16 maart 1992 betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 94 van 8.4.1992, blz. 1)

Raamovereenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 295 van 26.10.1990, blz. 67-73)

Besluit 90/530/EEG van de Raad van 8 oktober 1990 betreffende de sluiting van de Raamovereenkomst inzake economische en commerciële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 295 van 26.10.1990, blz. 66)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Bekendmaking van de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië (PB L 262 van 1.11.1995, blz. 66)

Mededeling betreffende de datum van inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Republiek Paraguay en de Europese Economische Gemeenschap, die op 3 februari 1992 te Brussel is ondertekend (PB L 313 van 30.10.1992, blz. 82)

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek ten Oosten van de Uruguay (PB L 286 van 5.11.1994, blz. 40)

Bekendmaking van de datum van inwerkingtreding van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Argentinië (PB L 208 van 30.7.1991, blz. 73)

Laatste bijwerking 06.03.2020

Top