Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vredesfaciliteit voor Afrika

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Vredesfaciliteit voor Afrika

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 3/2003 van de ACS-EG-Raad van ministers betreffende het gebruik van middelen voor de totstandbrenging van een Vredesfaciliteit voor Afrika

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

Met dit besluit wordt er een financieringsregeling opgezet voor de Afrikaanse Vredesfaciliteit (African Peace Facility — APF) wat de belangrijkste bron van EU-fondsen vormt voor de inspanningen van de Afrikaanse Unie (AU) en de regionale economische gemeenschappen (REG's) van Afrika op het gebied van vrede en veiligheid.

KERNPUNTEN

De wettelijke basis voor de APF is de Overeenkomst van Cotonou. De APF wordt gefinancierd door middel van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).

De APF is gebaseerd op het principe van Afrikaanse participatie. De rechtstreekse begunstigden van APF-steun zijn de Afrikaanse Unie en Afrikaanse regionale economische gemeenschappen en regionale mechanismen (RM's).

Sinds 2004 heeft de APF meer dan 2,2 miljard EUR aan EU-financiering ontvangen.

 • Steun voor vredesoperaties
  • Steun voor vredeshandhaving en vredesopbouw is een belangrijke missie voor de APF.
  • De APF heeft met succes vredesoperaties ondersteund in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Sudan, Zuid-Sudan, Mali, Somalië, het bekken van het Tsjaadmeer en de Comoren.
 • Capaciteitsopbouw
  • Sinds 2007 is capaciteitsopbouw een belangrijk onderdeel van de APF. Dit moet de capaciteiten en doelmatigheid van de AU en de REG's/RM's versterken bij het plannen en uitvoeren van vredesoperaties.
  • Het doel op lange termijn is om de Afrikaanse instellingen in staat te stellen zelf vrede en veiligheid te waarborgen.
 • Snelle respons
  • Met snelleresponsmechanismen kunnen dringende behoeften worden aangepakt door financiering te verschaffen in de eerste fase van acties voor de preventie, het beheer en het oplossen van crises.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

De besluit is sinds 11 december 2003 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit nr. 3/2003 van de ACS-EG-Raad van ministers van 11 december 2003 betreffende het gebruik van middelen voor langetermijnontwikkeling uit het negende EOF voor de totstandbrenging van een Vredesfaciliteit voor Afrika (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 108–111)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 617/2007 van de Raad van 14 mei 2007 inzake de uitvoering van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds uit hoofde van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst (PB L 152 van 13.6.2007, blz. 1-13)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 617/2007 zijn in de originele tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit nr. 2/2007 van de ACS-EG-Raad van ministers van 25 mei 2007 ten aanzien van door de Commissie te beheren aanvullende bilaterale bijdragen ter ondersteuning van de doelstellingen van de Afrikaanse Vredesfaciliteit (2007/461/EG) (PB L 175 van 5.7.2007, blz. 35)

Verordening (EU) 2015/322 van de Raad van 2 maart 2015 inzake de uitvoering van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (PB L 58 van 3.3.2015, blz. 1-16)

Laatste bijwerking 07.12.2016

Top