EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Short selling van effecten

Short selling van effecten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 236/2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Deze verordening heeft tot doel het reguleren van bepaalde aspecten van short selling* en kredietverzuimswaps* in de Europese Unie (EU).

KERNPUNTEN

In tijden van financiële instabiliteit dragen bepaalde financiële transacties zoals short selling, „naked short selling”* en kredietverzuimswaps het risico een neerwaartse spiraal van de aandelenkoersen te versterken. Dit is met name het geval bij banken, waardoor hun levensvatbaarheid in gevaar komt en risico's ontstaan voor het gehele bankwezen.

Een dergelijke instabiliteit op de financiële markten kan zich verspreiden naar de reële economie.

Met de verordening worden strikte regels vastgelegd betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps, die in verhouding staan tot de hiermee verband houdende risico's, waaronder:

  • maatregelen ter voorkoming van „naked” short selling van aandelen en leningen van overheden (zogeheten „overheidsschuld”);
  • een verbod op „naked” kredietverzuimswap-transacties (inclusief op overheidsschulden).

Openbaarmakingsvereisten: financiële instellingen zijn verplicht bepaalde short selling-transacties te melden bij de bankautoriteiten. Grotere transacties, boven een bepaalde drempelwaarde, moeten aan de markt openbaar worden gemaakt.

In tijden van uitzonderlijke financiële instabiliteit kunnen de bevoegde autoriteiten in elk EU-land short selling tijdelijk beperken als de koersen van deze effecten aanzienlijk dalen.

Een voorgestelde opschorting moet worden gemeld bij andere nationale autoriteiten en bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten die hierover advies moet uitbrengen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 november 2012 van toepassing.

* KERNBEGRIPPEN

Short selling: een transactie waarbij een financiële instelling een financieel product verkoopt dat zij heeft geleend, met het doel dit product later terug te kopen. De instelling hoopt dat de prijs van het product in de tussentijd is gedaald, zodat er minder voor hoeft te worden betaald dan de prijs die de verkoop van het product heeft opgebracht.

Kredietverzuimswaps: uiterst riskante, niet-gereguleerde derivaten.

Naked short selling: wordt beschouwd als riskanter dan normaal short selling, de verkoper heeft het financiële product zelfs niet geleend.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86, 24.3.2012, blz. 1–24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 236/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/1033 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (PB L 175, 30.6.2016, blz. 1–7)

Laatste bijwerking 04.11.2016

Top