EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees genocidenetwerk

Europees genocidenetwerk

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2002/494/JBZ — Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Dit besluit dient tot instelling van een Europees netwerk van nationale aanspreekpunten (één per EU-land) voor het verbeteren van samenwerking bij de strijd tegen genocide*, misdrijven tegen de menselijkheid* en oorlogsmisdrijven*.

KERNPUNTEN

In elk EU-land worden nationale aanspreekpunten opgericht voor de uitwisseling van informatie over onderzoeken naar dergelijke misdaden. De details van de aanspreekpunten moeten schriftelijk worden meegedeeld aan het secretariaat-generaal van de Raad, dat de informatie dan doorstuurt naar de nationale aanspreekpunten in de andere EU-landen.

De nationale aanspreekpunten verstrekken elkaar informatie in verband met onderzoeken naar genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, indien een van de andere nationale aanspreekpunten daarom vraagt.

De Raad van de Europese Unie informeert het Europees Parlement over de activiteiten van het netwerk van aanspreekpunten.

Op initiatief van het voorzitterschap van de Raad komt het netwerk tweemaal per jaar bijeen om de lopende inspanningen te coördineren in verband met het opsporen en vervolgen van personen die ervan worden verdacht dat ze genocide, misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven hebben begaan of eraan hebben deelgenomen.

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit werd van kracht op 13 juni 2002.

ACHTERGROND

Alle EU-landen hebben het Statuut van Rome van 17 juli 1998 geratificeerd, waardoor het Internationaal Strafhof (ICC) werd ingesteld, dat bevoegd is voor zaken in verband met genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.

De opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven is evenwel in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Bijgevolg is nauwere samenwerking tussen de verschillende nationale autoriteiten nodig om ervoor te zorgen dat dergelijke misdaden met meer succes kunnen worden bestreden.

KERNBEGRIPPEN

* Genocide: daden die bedoeld zijn om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

* Misdrijven tegen de menselijkheid: daden begaan als onderdeel van een grootschalige en systematische aanval gericht tegen burgerbevolking.

* Oorlogsmisdrijven: daden waardoor het oorlogsrecht wordt geschonden (bijv. de Verdragen van Genève). Voorbeelden zijn het mishandelen van krijgsgevangenen, het doden van gijzelaars en het bewust vernietigen van steden of dorpen.

BESLUIT

Besluit 2002/494/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 tot instelling van een Europees netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (PB L 167 van 26.6.2002, blz. 1–2)

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2003/335/JBZ van de Raad van 8 mei 2003 inzake opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (PB L 118 van 14.5.2003, blz. 12–14)

Laatste bijwerking 26.11.2015

Top