Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Veiligere detergentia voor Europese consumenten

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Veiligere detergentia voor Europese consumenten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 648/2004 over detergentia

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Detergentia* kunnen bestanddelen, namelijk oppervlakteactieve stoffen*, bevatten waardoor ze doelmatiger reinigen maar die de waterkwaliteit kunnen schaden wanneer ze in de natuur vrijkomen. Als zodanig moet het gebruik ervan zorgvuldig worden beheerst.

In deze verordening staan gemeenschappelijke regels waardoor detergentia en oppervlakteactieve stoffen in de hele EU kunnen worden verkocht en gebruikt en er toch een hoge mate van bescherming voor het milieu en de menselijke gezondheid wordt geboden.

KERNPUNTEN

  • De wetgeving harmoniseert testmethoden om de biologische afbreekbaarheid van alle oppervlakteactieve stoffen die in detergentia worden gebruikt te bepalen. Ze betreffen primaire* en totale* biologische afbreekbaarheid.
  • De tests moeten worden uitgevoerd in laboratoria die voldoen aan internationaal erkende normen.
  • Fabrikanten dragen de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hun producten aan de voorschriften in de wetgeving voldoen.
  • Fabrikanten moeten dossiers met testresultaten beschikbaar stellen aan de relevante autoriteiten en aan alle medisch personeel een gegevensblad verstrekken, onverwijld en op verzoek.
  • Informatie op de verpakking van detergentia moet leesbaar, zichtbaar en onuitwisbaar zijn, met onder andere de contactgegevens van de fabrikant en het gegevensblad.
  • Etiketten op detergentia voor gebruik door het publiek moeten gegevens bevatten over de aanbevolen dosering voor verschillende wasprogramma's in een standaard wasmachine.
  • Nationale autoriteiten mogen bepaalde detergentia verbieden als zij van mening zijn dat ze een risico vormen voor het milieu of de gezondheid van mens of dier. Zij stellen de Europese Commissie en andere EU-landen op de hoogte van hun beslissing.

In 2012 werd de wetgeving aangepast om regels over het beperken van het fosfaatgehalte en andere fosforverbindingen in detergentia voor huishoudelijke wasmachines en vaatwasmachines te harmoniseren.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

De verordening is op 8 oktober 2005 in werking getreden.

ACHTERGROND

Eerdere wetgeving had enkel betrekking op de primaire biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen in detergentia. Deze verordening vervangt eerdere wetgeving door de meeste nadruk op totale biologische afbreekbaarheid te leggen.

Met de wijziging van 2012 worden nieuwe grenzen ingevoerd om de schade te reduceren die fosfaten in detergentia kunnen hebben op ecosystemen en de waterkwaliteit, een verschijnsel dat ook wel „eutrofiëring” wordt genoemd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over wetgeving inzake chemische stoffen.

KERNBEGRIPPEN

* Detergentia: alle stoffen en preparaten, ongeacht of ze vloeibaar, in poeder of in een ander vorm zijn, die zepen en/of andere oppervlakteactieve stoffen bevatten en die bedoeld zijn om te wassen of te reinigen.

* Oppervlakteactieve stof: een van de vele bestanddelen van detergentia. Ze worden toegevoegd om vuil van huid, kleding en huishoudelijke voorwerpen te verwijderen, met name in keukens en badkamers. Ze verlagen de oppervlaktespanning tussen twee vloeistoffen of tussen een vloeistof en een vaste stof. Ook kunnen ze als bevochtigingsmiddelen, emulgatoren en schuimmiddelen fungeren. Daarom worden ze „oppervlakteactieve stoffen” genoemd.

* Primaire biologische afbreekbaarheid: wanneer een oppervlakteactieve stof zijn oppervlakteactieve vermogen verliest. Het is belangrijk dat dit vermogen verdwijnt om het risico op negatieve effecten op waterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk te beperken.

* Totale biologische afbreekbaarheid: wanneer een oppervlakteactieve stof tot kooldioxde, water en anorganische zouten wordt afgebroken en in het milieu wordt opgenomen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1-35)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 648/2004 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 15.02.2016

Top