EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Afvalstoffenstatistieken

Afvalstoffenstatistieken

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende EU-afvalstoffenstatistieken

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Met deze wet van de Europese Unie (EU) kunnen er regelmatige en vergelijkbare gegevens over afvalstoffen in de EU-landen worden verzameld en bij Eurostat, de statistische dienst van de EU, worden ingediend.
 • Met de verzamelde statistieken kan de tenuitvoerlegging van het EU-afvalbeleid worden gecontroleerd en geëvalueerd.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Toepassingsgebied

De wet is van toepassing op het bijhouden van statistieken door de EU-landen en de Europese Commissie in hun respectieve bevoegdheidsgebieden:

 • afvalproductie (bijlage I bij de verordening);
 • terugwinning en verwijdering van afval (bijlage II bij de verordening).

Nomenclatuur

EU-landen en de Commissie moeten de nomenclatuur (categorieën) uit bijlage I en III in hun statistieken gebruiken. Deze nomenclatuur verwijst naar

 • afvalcategorieën (bijv. afgewerkte oplosmiddelen, mineraal afval en metaalafval),
 • economische activiteiten (variërend van mijnbouw tot de productie van levensmiddelen of textiel) en
 • afvalbeheeractiviteiten (bijv. afvalwaterafvoer, industriële afvalverwerking of de terugwinning van materialen).

Gegevensverzameling

De gegevens voor deze statistieken moeten worden verzameld door middel van enquêtes, statistische schattingen of verwijzingen naar administratieve of andere bronnen. Tenzij ze grote hoeveelheden afval produceren, worden bedrijven met minder dan 10 werknemers van de enquêtes uitgesloten.

Indienen van de statistieken bij Eurostat

EU-landen moeten de statistische resultaten (inclusief vertrouwelijke gegevens) binnen de 18 maanden na het einde van de referentieperiodes bepaald in bijlagen I en II bij Eurostat indienen. De frequentie is tweejaarlijks.

De Commissie kan maatregelen aannemen die nodig zijn om de verordening toe te passen of te wijzigen. Deze maatregelen hebben betrekking op:

 • het passende formaat voor het indienen van de resultaten door de EU-landen;
 • aanpassing aan de economische en technische ontwikkelingen op het gebied van verzameling, verwerking en toezending van statistieken;
 • aanpassing van de in bijlagen I, II en III genoemde specificaties;
 • formulering van de juiste criteria voor kwaliteitsbeoordeling;
 • tenuitvoerlegging van de resultaten van pilotstudies.

Verslagen

Om de drie jaar brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de statistieken die in het kader van deze verordening zijn opgemaakt, en de kwaliteit en de belasting voor de ondernemingen ervan.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 29 december 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, kijk op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1-36)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2150/2002 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1445/2005 van de Commissie van 5 september 2005 tot vaststelling van geschikte kwaliteitsevaluatiecriteria en van de inhoud van de kwaliteitsverslagen voor afvalstoffenstatistieken ten behoeve van Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 229, 6.9.2005, blz. 6–12)

Verordening (EG) nr. 782/2005 van de Commissie van 24 mei 2005 tot vaststelling van het formaat voor de toezending van de resultaten van afvalstoffenstatistieken (PB L 131, 25.5.2005, blz. 26-37)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 07.11.2016

Top