Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regels voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

EU-regels voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/96/EG — Herstructurering van het EU-systeem voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In de richtlijn zijn regels van de Europese Unie (EU) vastgelegd over belastingen met betrekking tot elektriciteit, alle motorbrandstoffen en de meeste verwarmingsbrandstoffen.
 • Het doel is het waarborgen van een soepele werking van de interne EU-markt voor energie en het voorkomen van handels- en concurrentieverstoringen die kunnen voortvloeien uit grote verschillen tussen de nationale belastingsystemen.
 • De regels dragen bij aan bredere doelstellingen zoals een verschuiving naar een concurrerende, koolstofarme en energie-efficiënte economie.

KERNPUNTEN

 • Energieproducten worden alleen belast wanneer ze worden gebruikt als motorbrandstof of voor verwarming.
 • De wetgeving introduceert minimumbelastingniveaus voor motorbrandstoffen, verwarmingsbrandstoffen en elektriciteit met ingang van 1 januari 2004.
 • Energieproducten die worden gebruikt voor verwarming, in de landbouw, in stationaire motoren en in machines in de bouw en voor openbare werken, kunnen worden belast tegen lagere tarieven dan brandstof voor auto's.
 • Overheden kunnen een lager accijnstarief toepassen voor commerciële diesel (bij gebruik door wegvervoerders of voor personenvervoer) dan voor diesel voor niet-commercieel gebruik.
 • Op grond van de richtlijn zijn vrijstellingen of verlagingen toegestaan, met name op grond van milieu- of gezondheidsbeleid. Overheden mogen belastingvrijstelling verlenen voor hernieuwbare energiebronnen zoals biobrandstoffen of brandstoffen en elektriciteit die worden gebruikt voor het vervoeren van goederen en personen per trein, metro, tram of trolleybus.
 • De wetgeving staat een verlaagd belastingtarief toe voor energie-intensieve bedrijven — zij die de grootste inspanning hebben geleverd om het verbruik terug te dringen. EU-landen die moeite hadden met het uitvoeren van de nieuwe maatregelen werd een overgangsregeling toegestaan voordat de wetgeving werd toegepast (België, Duitsland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal).
 • Vergelijkbare tijdelijke vrijstellingen en overgangsperioden waren toegestaan voor de landen die in 2004 en 2007 zijn toegetreden tot de EU.
 • De wetgeving geldt niet voor een aantal energie-intensieve sectoren (zoals de metaalverwerkende sector) of voor energieproducten die een duaal gebruik kennen, d.w.z. die worden gebruikt voor zowel verwarming als voor een ander doel (bijvoorbeeld voor de productie van bepaalde chemische stoffen).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 31 oktober 2003 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn vóór 31 december 2003 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51–70)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2003/96/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 28.11.2016

Top