Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Roamingkosten binnen de Europese Unie

Roamingkosten binnen de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 531/2012 — Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de EU

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Ze heeft tot doel roamingkosten tijdens het reizen binnen de Europese Unie (EU) te beëindigen. Dit betekent dat EU-burgers die binnen de EU reizen, kunnen bellen, tekstberichten kunnen versturen en zich toegang kunnen verschaffen tot het internet met hun mobiele telefoons voor dezelfde prijs als in hun eigen land.
 • Hierin worden ook plafonds vastgelegd om ervoor te zorgen dat mobieletelefonieaanbieders zijn beschermd tegen misbruik en de nieuwe regels voor roaming kunnen handhaven zonder de binnenlandse tarieven te verhogen.
 • Verordening (EU) 2017/920 wijzigt Verordening (EU) nr. 531/2012 en is van toepassing met ingang van 15 juni 2017. Ze introduceert regels die het bedrag, dat mobieletelefonieaanbieders onderling voor roaming mogen rekenen, beperken (d.w.z. wholesaleroaming) binnen de EU.

KERNPUNTEN

 • Gespreks-, sms- en datakosten die worden gemaakt tijdens het reizen in een ander EU-land worden afgetrokken van het binnenlandse volume van de gebruiker.
 • Aanbieders hoeven geen roamingdiensten aan te bieden; als ze dat echter wel doen, moeten ze zich houden aan het beginsel „roam-like-at-home” en mogen ze alleen de binnenlandse tarieven bij gebruikers in rekening brengen.
 • De verordening is niet bedoeld om „permanente roaming” toe te staan, indien een simkaart van een ander EU-land voortdurend wordt gebruikt.
  • Aanbieders kunnen misbruik van het beginsel detecteren door roaming en binnenlandse gesprekken en het gebruik van mobiele diensten gedurende een periode van vier maanden te analyseren.
  • Als een klant een groot deel van zijn tijd in het buitenland is en zijn mobiele toestel meer in het buitenland dan thuis wordt gebruikt, kan de aanbieder de klant vragen om de situatie binnen 14 dagen toe te lichten.
  • Deze controle is bedoeld voor degenen die gedurende lange periodes in het buitenland verblijven, en niet voor degenen die regelmatig inloggen bij hun nationale netwerk, zoals grensarbeiders.
 • Als een gebruiker permanent buiten het land blijft waar de simkaart is verstrekt, kan de aanbieder een toeslag vragen:
  • maximaal €0,032 per minuut voor telefoonoproepen;
  • maximaal €0,01 per sms;
  • maximaal €7,70 per gigabyte data vanaf 15 juni 2017 tot 31 december 2017, wat op 1 januari van elk jaar als volgt wordt verlaagd: €6 in 2018, €4,50 in 2019, €3,50 in 2020, €3 in 2021 en €2,50 in 2022.
 • In het geval van binnenlandse „opendatabundels” (d.w.z. onbeperkte data, of data tegen een zeer lage eenheidsprijs), kan de aanbieder een limiet toepassen voor roamingdata zonder toeslag. Dit maximumtarief moet boven een drempel liggen gebaseerd op de prijs van de binnenlandse bundel en is groot genoeg om aan de roamingbehoeften van de meeste klanten te voldoen. Boven dit maximumtarief kan de klant dataroaming blijven gebruiken met een toeslag zoals hierboven uiteengezet.
 • De nationale toezichthouder kan een uitzondering toestaan voor het beginsel „roam-like-at-home” in gevallen waarin een aanbieder kan aantonen, gebaseerd op bewijs, dat deze geen „roam-like-at-home”-diensten kan aanbieden zonder zijn binnenlandse prijzen te verhogen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juli 2012 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10–35)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 531/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methodologie voor de beoordeling van de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en betreffende de ten behoeve van die beoordeling door een roamingaanbieder in te dienen aanvraag (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 46–62)

Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1–18)

Laatste bijwerking 08.02.2018

Top