EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veilig en doeltreffend vervoer op binnenwateren: informatiediensten voor de binnenvaart

Veilig en doeltreffend vervoer op binnenwateren: informatiediensten voor de binnenvaart

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2005/44/EG betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren van de EU

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In de richtlijn is de regelgeving vastgelegd voor het gebruik van geharmoniseerde River Information Services (RIS)*. Deze regels zijn gemaakt om te zorgen voor de veiligheid, doeltreffendheid en milieuvriendelijkheid van binnenwateren in de EU. Ze gelden voor kanalen, rivieren, meren en havens die schepen tussen 1 000 en 1 500 ton kunnen ontvangen.

KERNPUNTEN

 • Onder River Information Services vallen onder meer:
  • geografische, hydrologische en administratieve informatie over waterwegen („vaarweginformatie”);
  • informatie die relevant is voor onmiddellijke navigatiebeslissingen en voor navigatiebeslissingen op de middellange en lange termijn („tactische en strategische verkeersinformatie”);
  • actie in geval van een ongeluk („ondersteuning van calamiteitenbestrijding”);
  • statistieken, douanediensten, waterwegheffingen en havengelden.
 • EU-landen moeten:
  • ervoor zorgen dat hun RIS doeltreffend en uitbreidbaar zijn en met andere systemen kunnen worden gecoördineerd;
  • alle RIS-gebruikers voorzien van de relevante informatie over de binnenvaart en reisplanning;
  • RIS-centra oprichten op basis van regionale behoeften;
  • bevoegde instanties aanwijzen voor de RIS-toepassingen voor de internationale uitwisseling van gegevens.
 • De Europese Commissie is verantwoordelijk om binnen de overeengekomen termijn de technische richtsnoeren vast te stellen voor de planning, toepassing en het operationele gebruik van RIS. Deze richtsnoeren omvatten onder meer:
  • een Electronic Chart Display and Information System;
  • elektronische scheepsrapportering;
  • berichten aan de scheepvaart;
  • tracking- en tracingsystemen;
  • compatibiliteit van RIS-apparatuur.
 • De Commissie heeft, met hulp van een comité van nationale deskundigen, technische vereisten voor RIS ontwikkeld.

Actieplan

In 2006 heeft de Commissie een mededeling gepresenteerd betreffende een geïntegreerd EU-actieplan voor de binnenvaart. Het programma is bekend als Naiades (Navigation and inland waterway action and development in Europe). Het is in 2013 bijgewerkt (Naiades II) en stelt specifieke doelstellingen vast voor de periode tot en met 2020. De mededeling van de Commissie over Naiades II moet omstandigheden scheppen waardoor binnenvaart een kwalitatieve vorm van vervoer kan worden.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 20 oktober 2005 van kracht geworden. EU-landen moesten de richtlijn voor 20 oktober 2007 hebben opgenomen in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

 • De EU heeft meer dan 37 000 km aan kanalen en rivieren die belangrijke steden en economische gebieden met elkaar verbinden. Deze binnenwateren dragen in belangrijke mate bij tot een duurzaam vervoerssysteem, waardoor verkeersopstoppingen en luchtverontreiniging op de wegen in de EU worden teruggedrongen.
 • Portaal van River Information Services

KERNBEGRIPPEN

* River Information Services (RIS): deze ondersteunen verkeers- en vervoersmanagement voor de binnenvaart en, waar mogelijk, coördinatie met andere vormen van vervoer.

BESLUIT

Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152-159)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2005/44/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient slechts ter referentie.

Laatste bijwerking 25.07.2016

Top