Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Compensaties bij instapweigering en vertraagde vlucht in de EU

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Compensaties bij instapweigering en vertraagde vlucht in de EU

Het optreden van de EU op het gebied van het luchtvervoer heeft voornamelijk tot doel een hoog niveau van bescherming van de passagiers te waarborgen. Bij deze verordening worden gemeenschappelijke regels ingevoerd inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

SAMENVATTING

Deze verordening is van toepassing op:

 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een EU-land waarop de EU-verdragen van toepassing zijn;
 • passagiers die vertrekken vanaf een in een niet-EU-land gelegen luchthaven naar een luchthaven op het grondgebied van een EU-land waarop het EU-verdrag van toepassing is.

Op voorwaarde dat de passagiers een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich, behalve in geval van annulering, bij de incheckbalie melden op de tijd die van tevoren is aangegeven, of, indien er geen tijd wordt aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd.

Deze verordening stelt onder de erin genoemde voorwaarden de minimumrechten vast die luchtreizigers hebben bij:

 • instapweigering tegen hun wil;
 • annulering van hun vlucht;
 • vertraging van hun vlucht.

Deze verordening geldt niet voor passagiers die gratis reizen of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks of indirect voor het publiek toegankelijk is.

Instapweigering

Wanneer een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert redelijkerwijs instapweigering voor een vlucht kan verwachten, vraagt zij eerst of er vrijwilligers zijn die hun boekingen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen. Als het aantal vrijwilligers niet voldoende is om de resterende passagiers met boeking te laten meevliegen op de vlucht, kan de luchtvaartmaatschappij passagiers tegen hun wil de toegang tot de vlucht weigeren en hen daarbij compenseren.

De luchtvaartmaatschappijen geven hierbij voorrang aan personen met beperkte mobiliteit en al hun begeleiders.

Bij annulering of instapweigering van een vlucht hebben de betrokken passagiers recht op:

 • een volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen, of een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt of een andere vlucht naar hun eindbestemming;
 • verzorging (maaltijden en verfrissingen, hotelaccommodatie, vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie en twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • een compensatie, waarvan het bedrag is vastgesteld op:
  • € 250 voor alle vluchten tot en met 1500 km;
  • € 400 voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
  • € 600 voor alle niet onder bovenstaande punten vallende vluchten.

Vertraging

De verordening voorziet in een compensatieregeling naar gelang van de duur van de vertraging:

 • lange vertragingen (twee uur of meer, naar gelang van de vluchtafstand): de passagiers hebben in ieder geval recht op maaltijden en verfrissingen, alsook op twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten;
 • de vertrektijd is ten vroegste daags na de geplande vertrektijd: de passagiers hebben naast het bovenstaande ook recht op hotelaccommodatie en vervoer naar de plaats van de accommodatie en van die plaats terug naar de luchthaven;
 • een vertraging van vijf uur of meer: de passagiers kunnen kiezen tussen volledige terugbetaling van het ticket, met in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt en een latere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming.

Plaatsen in een hogere of lagere klasse

Indien de luchtvaartmaatschappij een passagier in een lagere klasse plaatst dan die waarvoor een ticket is gekocht, vindt er binnen zeven dagen terugbetaling plaats van:

 • 30% van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1 500 km of minder;
 • 50% van de prijs van het ticket voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km, behalve voor vluchten tussen EU-landen en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
 • 75% van de prijs van het ticket voor alle vluchten die niet onder bovenstaande punten vallen, met inbegrip van vluchten tussen EU-landen en de Franse overzeese departementen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 17 februari 2005 in werking getreden.

ACHTERGROND

Rechten van luchtvaartpassagiers

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 - verklaring van de Commissie (PB L 46, 17.2.2004, blz. 1–8)

Laatste bijwerking 13.12.2015

Top