Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Veiligheid van het wegverkeer: rijbewijzen

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Veiligheid van het wegverkeer: rijbewijzen

Duidelijkere regels betreffende EU-rijbewijzen zorgen voor grotere bewegingsvrijheid van EU-chauffeurs, verstevigen de veiligheid van het wegverkeer en helpen fraude verminderen.

BESLUIT

Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn wordt er een nieuw Europees rijbewijs geïntroduceerd. De richtlijn herschikt Richtlijn 91/439/EEG van de Raad waarmee deze wordt ingetrokken.

KERNPUNTEN

In de richtlijn wordt:

 • de reikwijdte voor fraude gereduceerd: het nieuwe rijbewijs heeft een microchip met daarop de informatie die ook op de kaart staat gedrukt. Er wordt een geldigheidsduur voor het auto- of motorrijbewijs van 10-15 jaar geïntroduceerd zodat de beschermende kenmerken en de informatie over houders regelmatig bijgewerkt kan worden. Ook komt hiermee een nieuw elektronisch netwerk tot stand waardoor de communicatie tussen nationale autoriteiten voor de controle van rijbewijzen wordt vereenvoudigd.
 • de veiligheid van het wegverkeer verbeterd: er wordt een nieuwe rijbewijscategorie voor bromfietsen ingevoerd en een voorafgaand verplicht theoretisch examen en een geleidelijke toegang tot zwaardere motorfietsen. Testeisen worden verder gespecificeerd. Beroepschauffeurs moeten iedere vijf jaar een medische keuring ondergaan. Er worden eisen opgesteld voor de kwalificaties en opleiding van examinatoren voor het rijbewijs.

Rijbewijzen die door EU-landen worden afgegeven, moeten onderling worden erkend. Hieronder volgend de rijbewijscategorieën:

 • categorie AM - voor twee- of driewielige voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 kilometer per uur, en lichte vierwielers
 • categorie A1 - voor motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en een maximumvermogen van 11 kW
 • categorie A2 - voor motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW
 • categorie A - voor motorrijwielen zonder beperkingen voor het vermogen
 • categorie B - voor motorvoertuigen die ten hoogste 3 500 kg wegen voor het vervoer van ten hoogste 8 personen
 • categorie BE - voor categorie B-voertuigen met een zware aanhangwagen van minder dan 3 500 kg
 • categorie B1 (optioneel) - voor vierwielers
 • categorie C 1 - voor vrachtwagens tussen de 3 500 kg en 7 500 kg voor het vervoer van ten hoogste acht personen
 • categorie C1E- voor C1- of B-voertuigen met een zware aanhangwagen met een gecombineerde massa van minder dan 12.500 kg
 • categorie C - voor vrachtwagens met een massa van meer dan 3 500 kg voor het vervoer van ten hoogste acht personen
 • categorie CE - voor categorie C-voertuigen met een zware aanhangwagen
 • categorie D1 - voor passagiersvoertuigen ontworpen voor het vervoer van ten hoogste 16 personen met een maximumlengte van 8 m
 • categorie D1E - voor categorie D1-voertuigen met een zware aanhangwagen
 • categorie D - voor passagiersvoertuigen voor het vervoer van meer dan 8 personen
 • categorie DE - voor categorie D-voertuigen met een zware aanhangwagen
 • lichte aanhangwagens van minder dan 750 kg mogen worden getrokken door categorieën B, C1, C, D1 en D.

In Besluit 2014/209/EU staat een gelijkwaardigheidstabel tussen deze categorieën en de rijbewijscategorieën die voor deze richtlijn in de EU-landen werden uitgegeven.

In het rijbewijs moeten de voorwaarden staan waaronder de chauffeur een rijvergunning krijgt. Als rijden alleen is toegestaan voor bepaalde soorten voertuigen of aangepaste voertuigen, moet dit door middel van een code in het rijbewijs worden aangegeven.

Ook de afgifte van rijbewijzen is onderhevig aan voorwaarden:

 • rijbewijzen voor de categorieën C1, C, D1 en D: slechts aan bestuurders die reeds bevoegd zijn voor categorie B
 • rijbewijzen voor de categorieën BE, C1E, CE, D1E en DE: slechts aan bestuurders die reeds bevoegd zijn voor respectievelijk categorie B, C1, C, D1 en D.

De minimumleeftijd voor de afgifte van rijbewijzen is:

 • 16 jaar voor de categorieën AM A1 (lichte motorrijwielen) en B1 (gemotoriseerde driewielers en vierwielers),
 • 18 jaar voor categorieën A2, B, BE en C1,
 • 21 jaar voor categorieën C, CE, D1 en D1E,
 • 24 jaar voor categorieën D en DE.

EU-landen mogen binnen bepaalde grenzen de minimumleeftijd voor bepaalde categorieën verhogen of verlagen.

EU-landen moeten ervoor zorgen dat kandidaten voor een rijbewijs over bepaalde kennis en vaardigheden beschikken en het rijgedrag vertonen dat nodig is om een motorvoertuig te besturen. Over het algemeen moeten tests daarom het volgende omvatten:

 • een theoretisch examen;
 • een examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag.

Examinatoren voor het examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag moeten minimaal een aantal vaardigheden hebben. Ze zijn onderworpen aan een stelsel voor kwaliteitsborging en moeten regelmatige bijscholing volgen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 19 januari 2007.

Kijk voor meer informatie op de website EU-rijbewijzen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/126/EG

19.1.2007

19.1.2011

PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18-60

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/113/EG

15.9.2009

-

PB L 223 van 26.8.2009, blz. 31-35

Richtlijn 2011/94/EU

19.12.2011

30.6.2012

PB L 314 van 29.11.2011, blz. 31-34

Richtlijn 2012/36/EU

21.11.2012

31.12.2013

PB L 321 van 20.11.2012, blz. 54-58

Richtlijn 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 356-361

Richtlijn 2013/47/EU

23.10.2013

31.12.2013

PB L 261 van 3.10.2013, blz. 29-29

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2006/126/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 383/2012 van de Commissie van 4 mei 2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (PB L 120 van 5.5.2012, blz. 1-11).

2014/209/EU: Besluit van de Commissie van 20 maart 2014 inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen (PB L 120 van 23.4.2014 blz. 1-89).

Verordening (EU) nr. 575/2014 van de Commissie van 27 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 383/2012 tot vaststelling van de technische voorschriften betreffende rijbewijzen met een ingebouwd opslagmedium (microchip) (PB L 159 van 28.5.2014, blz. 47-49).

Laatste bijwerking 24.04.2015

Top