EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Productveiligheid: algemene regels

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/95/EG over algemene productveiligheid

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn, ook wel de algemene productveiligheidsrichtlijn of RAPV genoemd, wordt het voor bedrijven verplicht om ervoor zorgen dat de producten die ze verkopen veilig zijn en dat ze corrigerende maatregelen treffen als dit niet het geval blijkt te zijn.

Met de richtlijn wordt een EU-breed snel waarschuwingssysteem geïntroduceerd voor gevaarlijke non-foodproducten*. Hiermee kunnen nationale autoriteiten direct informatie uitwisselen over eventuele maatregelen die worden genomen om een dergelijk product uit de handel te halen.

KERNPUNTEN

 • Producten die op de EU-markt worden gebracht, moeten veilig zijn.
 • Ze moeten zijn voorzien van informatie waarmee ze kunnen worden getraceerd, zoals de identiteit van de producent en een productreferentie. Indien dit noodzakelijk is voor veilig gebruik van de producten, moeten er waarschuwingen en informatie over eventuele inherente risico’s worden meegeleverd.
 • Producten worden als veilig beschouwd als ze voldoen aan specifieke nationale vereisten of EU-normen. Als er geen dergelijke vereisten of normen bestaan, moet de beoordeling van de veiligheid worden gebaseerd op:
  • richtlijnen van de Commissie;
  • beste praktijken in de betrokken branche;
  • de huidige stand van vakkennis en techniek;
  • veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten.
 • Nationale handhavingsautoriteiten hebben de bevoegdheid om toezicht te houden op productveiligheid en om passende actie te ondernemen tegen onveilige artikelen.
 • Met een door de Commissie beheerd systeem voor snelle uitwisseling van informatie kunnen nationale autoriteiten hun tegenhangers snel waarschuwen over eventuele producten die een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid. In Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/417 zijn richtlijnen uiteengezet voor het beheer van het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) over productveiligheid dat met Richtlijn 2001/95/EG is ingesteld, evenals van het bijbehorende kennisgevingssysteem. Er worden afzonderlijke regelingen gehanteerd voor levensmiddelen, farmaceutische producten en medisch en chirurgisch materiaal.
 • Via het snelle waarschuwingssysteem moeten nationale autoriteiten informatie verschaffen waarmee het artikel kan worden geïdentificeerd, evenals informatie over de beschikbaarheid ervan elders in Europa, details over de risico’s die het product vormt en eventuele actie die is ondernomen om het publiek te beschermen.
 • Wanneer een bepaald product een ernstig risico vormt, kan de Commissie snel EU-brede maatregelen treffen die tot een jaar worden gehanteerd (en die verlengd kunnen worden).
 • De wetgeving is niet van toepassing op antiek of op artikelen die gerepareerd moeten worden of opnieuw in goede staat moeten worden gebracht.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds dinsdag 15 januari 2002 van toepassing en moest voor donderdag 15 januari 2004 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Product: ieder artikel dat bestemd is voor de verkoop aan, of het waarschijnlijke gebruik door, consumenten, ongeacht of het om een nieuw, gebruikt of hersteld product gaat.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/95/EG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/417 van de Commissie van 8 november 2018 tot vaststelling van richtsnoeren voor het beheer van het systeem van de Europese Unie voor snelle uitwisseling van informatie („Rapex”) uit hoofde van artikel 12 van Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid en het bijbehorende kennisgevingssysteem (PB L 73 van 15.3.2019, blz. 121-187)

Besluit van de Commissie van 16 december 2009 tot vaststelling van richtsnoeren voor het beheer van het communautaire systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) uit hoofde van artikel 12 en van de kennisgevingsprocedure uit hoofde van artikel 11 van Richtlijn 2001/95/EG (richtlijn inzake algemene productveiligheid) (2010/15/EU) (PB L 22 van 26.1.2010, blz. 1-64)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 38 van 17.2.2009, blz. 11-14)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (COM(2008) 905 definitief van 14 januari 2009)

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top