Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zorgen voor veilige voedingssupplementen in de EU

Zorgen voor veilige voedingssupplementen in de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/46/EG — voedingssupplementen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn worden regels inzake voedingssupplementen* geharmoniseerd om consumenten te beschermen tegen potentiële gezondheidsrisico's en om ervoor te zorgen dat de voedingssupplementen niet vergezeld gaan van misleidende informatie.

KERNPUNTEN

 • In de wet staat een geharmoniseerde lijst van vitaminen en mineralen die kunnen worden gebruikt om voedingssupplementen te maken.
 • Fabrikanten bevelen maximale en minimale niveaus voor dagelijkse consumptie aan.
 • Voedingssupplementen mogen niet worden geëtiketteerd, gepresenteerd of aangeprezen alsof ze in staat zijn een ziekte te voorkomen, te behandelen of te genezen. Ook mag niet worden gesuggereerd dat een evenwichtige, gevarieerde voeding geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan bieden.
 • Etiketten moeten gegevens bevatten van:
  • nutriënten en stoffen die de levensmiddelen bevatten;
  • aanbevolen dagelijkse consumptie met een waarschuwing deze dosis niet te overschrijden, en
  • advies om het product buiten het bereik van jonge kinderen te bewaren.
 • Nationale autoriteiten kunnen eisen dat fabrikanten hen door middel van een kopie van het etiket informeren wanneer ze een product op de markt brengen.
 • Nationale autoriteiten kunnen de verkoop van een supplement opschorten of beperken als zij van mening zijn dat het de gezondheid van de mens in gevaar brengt. Zij informeren onmiddellijk de Europese Commissie en alle landen in de Europese Economische Ruimte, een gebied dat bestaat uit alle 28 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, waarin sprake is van vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal.
 • De wetgeving is niet van toepassing op geneesmiddelen.

Bovendien:

 • bevat Verordening (EU) nr. 609/2013 voorschriften inzake de inhoud en begeleidende informatie van zuigelingenvoeding, bewerkte levensmiddelen op basis van granen, babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing;
 • harmoniseert Verordening (EG) nr. 1924/2006 voorschriften inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen die aan het publiek worden verkocht, met inbegrip van levensmiddelen die aan restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantines en andere soortgelijke instellingen worden geleverd;
 • harmoniseert Verordening (EG) nr. 1925/2006 voorschriften inzake de toevoeging van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van kracht sinds 12 juli 2002. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 juli 2003 omzetten in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Voedingssupplementen: geconcentreerde bronnen van nutriënten of andere stoffen met voedings- of fysiologische voordelen als aanvulling op een normaal dieet. Ze kunnen worden verkocht als capsules, pastilles, tabletten en zakjes of in flesjes.

BESLUIT

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51-57)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2002/46/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35-56)

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9-25). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26-38). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 03.02.2016

Top