EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het primaire recht van de Europese Unie

Het primaire recht van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Primaire EU-recht

WAT IS HET PRIMAIRE RECHT?

KERNPUNTEN

Het primaire recht, ook bekend als oorsprongsrecht, is afgeleid van de:

 • 1.

  oprichtingsverdragen

 • 2.

  wijzigingsverdragen

 • 3.

  toetredingsverdragen

 • 4.

  de aan deze verdragen gehechte protocollen

 • 5.

  de aanvullende overeenkomsten waarbij voor bepaalde sectoren wijzigingen op de oprichtingsverdragen werden aangebracht

 • 6.
 • 7.

  algemene beginselen, opgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). Het Hof kan de verdragen wel interpreteren, maar zich niet uitspreken over de geldigheid ervan.

Reikwijdte van het primaire recht:

 • geografisch: naar EU-landen, sommige eilanden en overzeese gebiedsdelen, zoals de Franse overzeese departementen, en gebiedsdelen waarvan de buitenlandse betrekkingen door een lidstaat worden behartigd, zoals Gibraltar en het Verenigd Koninkrijk (1);
 • tijdelijk: vanaf het moment dat een verdrag in werking treedt.

ACHTERGROND

Naast het primaire recht is het EU-recht gebaseerd op afgeleide en subsidiaire bronnen:

Internationale overeenkomsten met niet-EU-landen of met internationale organisaties maken ook integraal onderdeel uit van EU-recht. Deze overeenkomsten staan los van het primaire recht en het afgeleide recht, en vormen een op zichzelf staande (sui generis) categorie. Volgens bepaalde uitspraken van het HvJEU kunnen deze overeenkomsten een rechtstreekse werking hebben en staan zij boven het afgeleide recht, dat daarom in overeenstemming moet zijn met de internationale overeenkomsten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Protocollen — Bijlagen bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen, ondertekend op 13 december 2007 — Concordantietabellen (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1–388)

Laatste bijwerking 13.03.2020(1) Het Verenigd Koninkrijk heeft zich per 1 februari 2020 teruggetrokken uit de Europese Unie en is een derde land (niet-EU-land) geworden.

Top