EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eerlijk proces: het recht van verdachten op vertolking en vertaling in strafprocedures

Eerlijk proces: het recht van verdachten op vertolking en vertaling in strafprocedures

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2010/64/EU — het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Ze stelt de minimale EU-brede voorschriften vast inzake het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures voor de tenuitvoerlegging van het Europees arrestatiebevel.

Dit is de eerste stap in een reeks maatregelen om minimumvoorschriften voor procedurele rechten in de hele EU vast te leggen in overeenstemming met een routekaart van 2009. Dit werd in 2012 gevolgd door de richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures.

KERNPUNTEN

Recht op vertolking

EU-landen moeten ervoor zorgen dat een verdachte of beklaagde die de taal van de strafprocedure niet spreekt of verstaat, gratis door een tolk wordt bijgestaan, onder meer tijdens:

politieverhoren

essentiële besprekingen tussen cliënt en advocaat

alle zittingen van het gerecht en alle noodzakelijke tussentijdse zittingen.

Vertolking door middel van videoconferentie, telefoon of het internet kan plaatsvinden indien de fysieke aanwezigheid van de tolk ter plaatse niet vereist is om het eerlijke verloop van de procedure te waarborgen.

Recht op vertaling van essentiële processtukken

EU-landen moeten ervoor zorgen dat een verdachte of beklaagde die de taal van de strafprocedure niet verstaat, een schriftelijke vertaling ontvangt van alle processtukken die essentieel zijn voor zijn verdediging. Dit omvat:

beslissingen tot vrijheidsbeneming

de tenlastelegging of dagvaarding

vonnissen.

De bevoegde autoriteiten kunnen van geval tot geval besluiten om enige andere documenten te vertalen. De verdachte of beklaagde of hun raadsman kan ook vragen om de vertaling van andere essentiële documenten.

In procedures voor de tenuitvoerlegging van een Europees arrestatiebevel moeten betrokkenen worden voorzien van vertolking en een schriftelijke vertaling van het bevel, indien nodig.

Kwaliteit van vertolking en vertaling

De kwaliteit van de vertaling en vertolking moet voldoende zijn om de betrokkenen in staat te stellen de strafzaak tegen hen te begrijpen en hun recht van verdediging uit te oefenen. Daartoe zijn EU-landen vereist om een register van onafhankelijke vertalers en tolken die naar behoren zijn gekwalificeerd, in te stellen dat beschikbaar zou moeten zijn voor raadsmannen en relevante autoriteiten.

WANNEER TREEDT DE RICHTLIJN IN WERKING?

Op 15 november 2010. Ze moest tegen 27 oktober 2013 in alle EU-landen in nationale wetgeving zijn omgezet.

ACHTERGROND

Recht van de verdachte op vertolking en vertaling.

BESLUIT

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1-7)

Laatste bijwerking 30.10.2015

Top