Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

10 vragen voor het debat

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

10 vragen voor het debat

In het tweede verslag over de economische en sociale cohesie, dat eind januari 2001 is gepubliceerd, wordt door de Europese Commissie

  • verslag gedaan van de stand van zaken (esdeenfr) op het gebied van de economische en sociale cohesie in de Europese Unie van vijftien lidstaten in de periode 1995-1996,
  • een balans met vooruitzichten (esdeenfr) gepresenteerd met betrekking tot de toekomst van het cohesiebeleid, in het licht van de ingrijpende veranderingen naar aanleiding van de globalisering en in het licht van de problemen in verband met de uitbreiding.

Om een echt debat over het toekomkstig regionaal beleid van de Europese Unie op gang te brengen, stelt de Commissie ook 10 fundamentele vragen. Zij verzoekt alle betrokken partijen (lidstaten, lagere overheden, plaatselijke actoren, deskundigen en Europese organisaties) zich daarover te buigen en deel te nemen aan de specifieke studiebijeenkomsten die in het eerste halfjaar 2002 van start gaan. De tien vragen zijn de volgende:

See also

Meer informatie over het Tweede Cohesieverslag is te vinden in:

  • het verslag dat in zijn geheel is opgenomen op de site INFOREGIO van de Europese Commissie;
  • het verslag van de debatten die in het kader van het Forum over de cohesie (DE) (EN) (ES) (FR) (IT) zijn gevoerd;
  • het document SCAD+ over de situatie en de tendensen (esdeenfr) van de economische en sociale cohesie in de periode 1995-1999 ;
  • het document SCAD+ over de balans en de vooruitzichten (esdeenfr) van het economisch en sociaal cohesiebeleid in het licht van de globalisering en de uitbreiding;
  • het SCADPlus-document over het eerste tussentijds verslag (esdeenfr)over de economische en sociale cohesie (januari 2002);
  • het SCADPlus-document over het tweede tussentijds verslag (esdeenfr)over de economische en sociale cohesie (januari 2003);

Laatste wijziging: 20.04.2004

Top