EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Een „Small Business Act” voor het Europees mkb

SAMENVATTING VAN:

Mededeling van de Commissie (COM(2008) 394 definitief) — „Denk eerst klein” — Een „Small Business Act” voor Europa

SAMENVATTING

WAT DOET DE SMALL BUSINESS ACT (SBA)?

In de mededeling zijn een aantal beginselen uiteengezet die het ondernemerschap in de EU moeten bevorderen en het gemakkelijker moeten maken voor kleine bedrijven om te floreren.

De mededeling bevat ook wetgevingsvoorstellen voor tenuitvoerlegging op EU-niveau en op nationaal niveau in de EU-landen.

De mededeling is niet-bindend maar is door de Raad goedgekeurd en heeft de steun gekregen van de Europese Raad en het Europees Parlement.

KERNPUNTEN

De belangrijkste prioriteiten van de SBA zijn ondernemerschap stimuleren, de toegang tot financiering verbeteren, regelgeving verlichten en de toegang tot markten en internationalisering verbeteren.

Deze prioriteiten zijn uiteengezet in 10 beginselen die als leidraad dienen voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid op Europees en nationaal niveau:

 • 1.

  een klimaat scheppen waarin ondernemers en familiebedrijven kunnen floreren en ondernemerschap beloond wordt;

 • 2.

  ervoor zorgen dat eerlijke ondernemers die failliet gegaan zijn snel een tweede kans krijgen;

 • 3.

  bij het opstellen van regels uitgaan van het principe „denk eerst klein”;

 • 4.

  ervoor zorgen dat overheden openstaan voor de behoeften van het midden- en kleinbedrijf (mkb);

 • 5.

  de beleidsinstrumenten van de overheid aanpassen aan de behoeften van het mkb: deelname van het mkb aan overheidsopdrachten vergemakkelijken en meer gebruikmaken van de mogelijkheden van staatssteunvoor het mkb;

 • 6.

  de toegang van het mkb tot financiering vergemakkelijken en een juridisch en commercieel klimaat scheppen dat tijdige betaling bij handelstransacties bevordert;

 • 7.

  het mkb helpen om de mogelijkheden van de interne markt van de EU beter te benutten;

 • 8.

  bijscholing en alle vormen van innovatie in het mkb bevorderen;

 • 9.

  het mkb in staat stellen in te spelen op uitdagingen op milieugebied;

 • 10.

  het mkb steunen en stimuleren om van groeiende markten te profiteren.

In een evaluatie van het SBA van de Europese Commissie in 2011 werd vastgesteld dat:

 • de meeste initiatieven werden aangenomen;
 • van die vier wetgevingsvoorstellen alleen het statuut voor een Europese besloten vennootschap niet werd aangenomen,
 • de aanpak van de EU-landen op het vlak van tenuitvoerlegging onderling verschilt en verschillende resultaten oplevert,
 • de meeste EU-landen doelstellingen voor de beperking van de administratieve lasten hebben vastgesteld, maar niet alle landen die gehaald hebben.

In de evaluatie worden ook nieuwe maatregelen voorgesteld om het SBA in de Europa 2020-strategie op te nemen. Deze maatregelen omvatten:

 • de bevordering van het „only once” -beginsel bij bestuursorganen bij een verzoek om informatie of documentatie,
 • een verbeterde toegang tot financiering via garanties voor leningen om het mkb te helpen om de uitdagingen van de mondialisering en de klimaatverandering aan te gaan,
 • een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag om bedrijven te helpen in de interne markt.

Uit een openbare raadpleging over het SBA in 2014 blijkt dat er vooruitgang werd geboekt, maar dat:

 • de administratieve en wettelijke lasten het grootste probleem bleken,
 • toegang tot financiering moeilijk bleef, ondanks de maatregelen die werden getroffen,
 • er meer inspanningen moeten worden geleverd wat betreft de toegang tot markten, met name een verbeterde verbinding tussen bestaande EU-programma’s.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Unie over de „Small Business Act” voor Europa.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — „Denk eerst klein” Een „Small Business Act” voor Europa (COM(2008) 394 def. van 25 juni 2008)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Evaluatie van de „Small Business Act” voor Europa (COM(2011) 78 def. van 23 februari 2011)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Gezonde EU-regelgeving (COM(2012) 746 final van 12 december 2012)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Actieplan ondernemerschap 2020 — De ondernemingsgeest in Europa nieuw leven inblazen (COM(2012) 795 final van 9 januari 2013)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Slimme regelgeving — Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (COM(2013) 122 final van 7 maart 2013)

Laatste bijwerking 24.02.2016

Top