EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenda voor onderwijs en vaardigheden voor jongeren

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Agenda voor onderwijs en vaardigheden voor jongeren

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2010) 477 definitief) — „Jeugd in beweging” — jongeren ten volle betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt een uitgebreid pakket beleidsinitiatieven inzake onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren in de Europese Unie (EU) voorgesteld. Dit „Jeugd in beweging” -initiatief maakt deel uit van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

KERNPUNTEN

  • Het „Jeugd in beweging” -initiatief moet diverse bestaande acties voor jongeren versterken en daar een aantal nieuwe acties aan toevoegen. Die acties worden uitgevoerd op nationaal en Europees niveau met financiële steun van betrokken EU-programma's en de structuurfondsen.
  • Een van de nieuwe initiatieven (opgestart in 2013) is de jeugdgarantie die ervoor moet zorgen dat alle jongeren onder de 25 jaar een kwalitatief aanbod qua werkgelegenheid, voortgezet onderwijs, leerlingschap of stage krijgen uiterlijk vier maanden nadat ze werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten.
  • Een andere focus van het „Jeugd in beweging” -initiatief is de mogelijkheid voor jonge Europeanen om in het buitenland te studeren en opleidingen te volgen. Het uitwisselingsprogramma Erasmus+ helpt dat mogelijk te maken.
  • Het EURES-netwerk van werkgelegenheidsadviseurs en de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de EU-landen helpen jonge Europeanen om binnen de hele EU een baan te vinden. Het Europass-initiatief dient ook die doelstelling door het creëren van een gestandaardiseerd dossier van vaardigheden en kwalificaties om sollicitanten te helpen overal in de EU werk te vinden.
  • De Europese vacaturemonitor steunt ook het „Jeugd in beweging” -initiatief door openstaande vacatures bij te houden.
  • De pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap van EaSi helpt jonge ondernemers een zaak op te starten en bedrijven uit te breiden.
  • Andere initiatieven zoals het moderniseren van het hoger onderwijs in de EU, het creëren van een strategische innovatieagenda voor de hele EU en het verbeteren van sectoroverschrijdende benaderingen van jeugdzaken leveren allemaal een bijdrage aan de doelstellingen van „Jeugd in beweging”.

ACHTERGROND

Om te voldoen aan de Europa 2020-doelstelling betreffende het verhogen van de algemene arbeidsparticipatie van 20- tot 64-jarigen tot 75 % is het essentieel om het hoge niveau van de jongerenwerkloosheid te verminderen. In 2014 waren er bijna 5 miljoen jongeren (onder de 25 jaar) werkloos. Dat vertegenwoordigt een werkloosheidspercentage van 21,7 %, meer dan twee keer zo hoog als het werkloosheidspercentage van volwassenen. Bovendien was 7,5 % van de Europeanen tussen 15 en 24 jaar noch aan het werk, noch bezig met onderwijs of een opleiding.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — „Jeugd in beweging” — een initiatief om jongeren ten volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie (COM(2010) 477 definitief van 15.9.2010)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Conclusies van de Raad van 19 november 2010 over het initiatief „Jeugd in beweging” — een geïntegreerde aanpak als reactie op de uitdagingen waarmee jongeren geconfronteerd worden (PB C 326 van 3.12.2010)

Aanbeveling van de Raad van 28 juni 2011 — Jeugd in beweging — de leermobiliteit van jongeren bevorderen (PB C 199 van 7.7.2011, blz. 1-5)

Laatste bijwerking 20.10.2016

Top