EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-alcoholstrategie

SAMENVATTING VAN:

Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade — COM(2006) 625 definitief

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

Deze mededeling bevat een strategie om EU-landen te ondersteunen bij het verminderen van gezondheids-, economische en sociale problemen in verband met schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik.

In de strategie worden drie prioritaire thema's vastgesteld, de verschillende actieniveaus beschreven en de maatregelen opgesomd die EU-landen nemen om goede praktijken te stimuleren. Ook worden alle andere belanghebbenden uitgenodigd maatregelen te nemen om aan alcohol gerelateerde schade te verminderen. Actie van de Europese Commissie vormt een aanvulling op nationale strategieën op dit gebied.

KERNPUNTEN

Vijf prioriteiten

 • 1.

  Bescherming van jongeren, kinderenen ongeboren kinderen — met drie specifieke doelstellingen:

  • terugdringing van alcoholgebruik door minderjarigen en van gevaarlijke en schadelijke drinkgewoonten onder jongeren,
  • beperking van de schade die kinderen in gezinnen met alcoholproblemen ondervinden,
  • beperking van de blootstelling aan alcohol gedurende de zwangerschap.
 • 2.

  Het terugdringen van aan alcohol gerelateerd letsel en sterfgevallen

 • 3.
  Preventie van aan alcohol gerelateerde schade onder volwassenen en beperking van de negatieve effecten op de werkplek — de specifieke doelstellingen zijn als volgt:
  • aan alcohol gerelateerde chronische fysieke kwalen en geestelijke stoornissen terugdringen,
  • het aantal aan alcohol gerelateerde sterfgevallen terugdringen,
  • de consument informatie verstrekken op grond waarvan hij of zij gefundeerde keuzes kan maken,
  • bijdragen aan de beperking van aan alcohol gerelateerde schade op het werk.
 • 4.

  Informatie, opvoeding en bewustmaking — waarbij speciale nadruk wordt gelegd op effect van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik op:

  • het ongeboren kind,
  • minderjarige drinkers,
  • werk- en rijprestaties.
 • 5.

  Ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van een gemeenschappelijke basis van wetenschappelijke gegevens — verzameling van onderling vergelijkbare informatie over een aantal zaken waaronder:

  • consumptieniveau,
  • drinkgewoonten,
  • sociale en gezondheidseffecten van alcohol.

Ondersteuning van EU-landen

Binnen deze strategie heeft de EU de taak de activiteiten van de EU-landen aan te vullen en daar een meerwaarde aan toe te voegen en het voor EU-landen mogelijk te maken gemeenschappelijke kwesties gezamenlijk aan te pakken.

In januari 2014 is er een driejarig gezamenlijk optreden ter vermindering van aan alcohol gerelateerde schade (alcohol-related harm — RARHA), gefinancierd in het kader van het EU-gezondheidsprogramma, van start gegaan. Dit programma moet de voortgang van EU-landen bij het behalen van gemeenschappelijke prioriteiten in lijn met de EU-alcoholstrategie ondersteunen en hen helpen aan alcohol gerelateerde schade aan te pakken en te verminderen.

Tenuitvoerlegging van de strategie

ACHTERGROND

Alcoholbeleid

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (COM(2006) 625 definitief van 24.10.2006)

Laatste bijwerking 13.01.2016

Top