EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Een leven lang leren: Europese kwalificaties

Een leven lang leren: Europese kwalificaties

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE AANBEVELING?

De aanbeveling schept een algeheel kader, dat bekend is onder de naam Europees kwalificatiekader (EKK), om EU-landen en hun onderwijsinstellingen, werkgevers en individuen te helpen kwalificaties in onderwijs- en opleidingsstelsels in de hele EU te vergelijken. Dit hulpmiddel is noodzakelijk voor het ontwikkelen van een Europese arbeidsmarkt.

KERNPUNTEN

 • Het EKK is een instrument voor de promotie van Erasmus+ doordat het competenties en kwalificaties transparanter maakt. Door middel van een gestandaardiseerd dossier vult het EKK tevens de Europese werkgelegenheidsdiensten (Eures) en het Europass-initiatief aan, die beide Europeanen overal in Europa aan werk of een opleiding helpen.
 • Het EKK, dat zich richt op zowel het hoger onderwijs (universiteiten en soortgelijke instellingen) als beroepsopleidingen, helpt de mobiliteit van werknemers en lerenden te verhogen doordat hun kwalificaties buiten hun eigen land worden erkend.
 • Het EKK is een hulpmiddel dat is gebaseerd op leerresultaten in plaats van de duur van de opleiding. De belangrijkste descriptoren van de niveaus zijn:
  • vaardigheden (het vermogen om kennis toe te passen om taken uit te voeren en problemen op te lossen);
  • competenties (het vermogen om kennis of vaardigheden te gebruiken bij werk of studie), en
  • kennis.
 • De kern van het EKK bestaat uit acht referentieniveaus waarin wordt beschreven wat een lerende kent, begrijpt en kan doen. Niveau 1 (algemene basiskennis) is bijvoorbeeld van toepassing op iemand zonder opleiding, terwijl niveau 8 (meest geavanceerde kennis) van toepassing is op iemand met een doctorsgraad.
 • Het EKK is niet bedoeld om nationale kwalificatiesystemen (NQF) te vervangen, maar om vergelijkingen gemakkelijker te maken. In elk land dat deelneemt aan het EKK wordt een nationaal EKK-coördinatiepunt opgericht. Dit punt coördineert de implementatie op landelijk niveau en geeft informatie over hoe een NQF zich verhoudt tot het EKK.

ACHTERGROND

De Verklaring van Bologna van 1999 bevordert de mobiliteit en transparantie van onderwijs in de EU. Ondertussen heeft het Bologna-proces de EU dichter bij een vergelijkbaar, compatibel en coherent systeem voor hoger onderwijs gebracht. Hierdoor werd duidelijk dat voor beroepsonderwijs een soortelijke actie noodzakelijk is.

BESLUIT

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor een leven lang leren (PB C 111 van 6.5.2008, blz. 1-7)

Laatste bijwerking 12.01.2016

Top