EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Bolognaproces: totstandbrenging van de Europese ruimte voor hoger onderwijs

Het Bolognaproces: totstandbrenging van de Europese ruimte voor hoger onderwijs

Het Bolognaproces dat met de Verklaring van Bologna (1999) werd gestart en dat om de drie jaar op een ministeriële conferentie wordt beoordeeld, moet een beter vergelijkbaar, compatibel en samenhangend systeem voor Europees hoger onderwijs invoeren.

BESLUIT

De Bolognaverklaring van 19 juni 1999 - Gezamenlijke verklaring van de Europese ministers van Onderwijs (niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

SAMENVATTING

Het Bolognaproces dat met de Verklaring van Bologna (1999) werd gestart en dat om de drie jaar op een ministeriële conferentie wordt beoordeeld, moet een beter vergelijkbaar, compatibel en samenhangend systeem voor Europees hoger onderwijs invoeren.

KERNPUNTEN

  • Het proces is erop gericht om gemakkelijk te herkennen en te vergelijken academische graden te ontwikkelen, om de mobiliteit van studenten, leraren en onderzoekers te bevorderen en om te zorgen voor hoogwaardig leren en onderwijzen.
  • Speerpunten van het proces bestaan uit een leven lang leren, inzetbaarheid, financiering, structuren van graden, internationale openheid, gegevens-verzameling en kwaliteitsborging.
  • Een primaire doelstelling in de eerste tien jaar van het proces was de vorming van de Europese hogeronderwijsruimte (EHOR) die in 2010 werd gelanceerd met de Verklaring van Boedapest en Wenen. Het komende decennium draaien de doelstellingen om de consolidatie van de EHOR.
  • Het proces wordt op dit moment ingevoerd in 48 landen die samen met de Europese Commissie deel uitmaken van het Bolognaproces.
  • Het proces wordt niet bij nationale overheden of universiteiten opgelegd. In plaats daarvan verbinden regeringen zich door de verklaring te onder-tekenen vrijwillig ertoe om hun eigen onderwijsstelsel te hervormen.
  • Het Bolognaproces is een ongekend succes op het gebied van regionale grensoverschrijdende samenwerking in het hoger onderwijs en heeft de aandacht van andere delen van de wereld getrokken. Daarom krijgt het opzetten van een dialoog met internationale partners nu de aandacht om dit proces te versterken. De Raad benadrukt dit punt ook in zijn conclusies van 2014 over de globale dimensie van het Europese hoger onderwijs.
  • De laatste ministeriële conferentie werd op 14 en 15 mei 2015 gehouden in Erevan, Armenië. De volgende ministeriële conferentie wordt in 2018 in Frankrijk gehouden.

ACHTERGROND

Landen die aangesloten zijn bij de Europese Culturele Conventie (1954), kunnen aan de EHOR meedoen, mits zij verklaren in het eigen hoger onderwijs aan de doelstellingen van het Bolognaproces te werken. Ook moeten ze uiteenzetten hoe de beginselen en doelstellingen gestalte zullen krijgen.

Het Bolognaproces komt overeen met de doelstellingen van het EU-kader voor onderwijs en opleiding en de Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid.

Meer informatie is beschikbaar op de EHOR-website.

GERELATEERDE BESLUITEN

De Europese hogeronderwijsruimte in 2015: Voortgangsverslag van het Bolognaproces.

Conclusies van de Raad over de globale dimensie van het Europese hoger onderwijs (PB C 28 van 31.1.2014, blz. 2-5).

Laatste bijwerking 23.07.2015

Top