EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-burgerschap

EU-burgerschap

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

WAT IS EU-BURGERSCHAP?

Een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is automatisch een EU-burger. Dit principe is verankerd in de EU-verdragen en vormt een belangrijke factor in het ontwikkelen van een Europese identiteit. Het EU-burgerschap komt niet in de plaats van het nationale burgerschap. Het is een aanvullend burgerschap dat mensen bepaalde rechten geeft.

KERNPUNTEN

Met het Verdrag van Lissabon is een extra vorm van inspraak door het publiek geïntroduceerd: het burgerinitiatief. Hierdoor kunnen circa 1 miljoen burgers uit een „aanzienlijk aantal” EU-landen de Europese Commissie vragen een wetsvoorstel in te dienen op ieder willekeurig gebied waarin de EU bevoegdheid heeft.

ACHTERGROND

Het EU-burgerschap is opgenomen in artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 9 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Tweede deel — Non-discriminatie en burgerschap van de unie — Artikel 20 (oud artikel 17 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 56-57)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Titel II — Bepalingen inzake de democratische beginselen — Artikel 9 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 20)

Laatste bijwerking 14.01.2016

Top