EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Illegale handel in verdovende middelen — Lijst van psychoactieve stoffen

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 1999/615/JBZ houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen

Besluit 2002/188/JBZ houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende PMMA als nieuwe synthetische drug

Besluit 2003/847/JBZ houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende de nieuwe synthetische drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2

Besluit 2008/206/JBZ houdende omschrijving van 1-benzylpiperazine (BZP) als nieuwe psychoactieve stof die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen

Besluit 2010/759/EU betreffende het onderwerpen van 4-methylmethcathinone (mephedrone) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1873 betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1874 betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1875 betreffende het onderwerpen van 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1876 betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1070 betreffende het onderwerpen van 1-fenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/369 betreffende het onderwerpen van methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1774 betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/747 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/748 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1463 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen

WAT IS HET DOEL VAN DE BESLUITEN?

Het doel van deze besluiten is controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties vast te stellen tegen de handel in nieuwe psychoactieve stoffen (NPS)*.

KERNPUNTEN

De lijst NPS omvat onder meer:

 

 • 1.

  Methylthioamfetamine of 4-methylthioamfetamine, zoals bedoeld in Besluit 1999/615/JBZ van de Raad.

 • 2.

  Paramethoxymethylamfetamine of N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan, zoals bedoeld in Besluit 2002/188/JBZ van de Raad.

 • 3.

  2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine, 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine) en 2,4,5-trimethoxyamfetamine, zoals bedoeld in Besluit 2003/847/JBZ van de Raad.

 • 4.

  1-benzylpiperazine of 1-benzyl-1,4-diazacyclohexaan of N-benzylpiperazine of benzylpiperazine, zoals bedoeld in Besluit 2008/206/JBZ van de Raad.

 • 5.

  4-methylmethcathinone, zoals bedoeld in Besluit 2010/759/EU van de Raad.

 • 6.

  4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen, zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1873 van de Raad.

 • 7.

  4-methylamfetamine, zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1874 van de Raad.

 • 8.

  4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen, zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1875 van de Raad.

 • 9.

  5-(2-aminopropyl)indool, zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1876 van de Raad.

 • 10.

  1-fenyl-2-(1-pyrrolidine-1-yl)pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1070 van de Raad.

 • 11.

  methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/369 van de Raad.

 • 12.

  N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1774 van de Raad.

 • 13.

  N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad.

 • 14.

  N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen, zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/747 van de Raad.

 • 15.

  1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/748 van de Raad.

 • 16.

  N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1463 van de Raad.

 • 17.

  2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl), zoals bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1463 van de Raad.

De Europese Commissie kan door middel van een gedelegeerde handeling meer NPS aan de lijst toevoegen.

VANAF WANNEER ZIJN DEZE BESLUITEN VAN TOEPASSING?

De besluiten zijn van toepassing sinds:

Besluit 1999/615/JBZ van de Raad

17 september 1999

Besluit 2002/188/JBZ van de Raad

7 maart 2002

Besluit 2003/847/JBZ van de Raad

7 december 2003

Besluit 2008/206/JBZ van de Raad

8 maart 2008

Besluit van de Raad 2010/759/EU

9 december 2010

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2015/1873

21 oktober 2015

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2015/1874

21 oktober 2015

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2015/1875

21 oktober 2015

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2015/1876

21 oktober 2015

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2016/1070

3 juli 2016

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2017/369

4 maart 2017

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2017/1774

30 september 2017

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2017/2170

23 november 2017

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2018/747

23 mei 2018

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2018/748

23 mei 2018

Uitvoeringsbesluit van de Raad (EU) 2018/1463

2 oktober 2018

ACHTERGROND

De EU-drugsstrategie 2013-2020 wordt in praktijk gebracht door middel van twee opeenvolgende vierjarige actieplannen.

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Nieuwe psychoactieve stof: een stof in zuivere vorm of in een preparaat, die noch onder het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 inzake verdovende middelen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1972, valt, noch onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 1971, maar gezondheids- of sociale risico’s met zich kan meebrengen die gelijkaardig zijn aan deze die de stoffen die onder die verdragen vallen, met zich kunnen meebrengen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 1999/615/JBZ van de Raad van 13 september 1999 houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen (PB L 244 van 16.9.1999, blz. 1)

Besluit 2002/188/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende PMMA als nieuwe synthetische drug (PB L 63 van 6.3.2002, blz. 14)

Besluit 2003/847/JBZ van de Raad van 27 november 2003 houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende de nieuwe synthetische drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 64-65)

Besluit 2008/206/JBZ van de Raad van 3 maart 2008 houdende omschrijving van 1-benzylpiperazine (BZP) als nieuwe psychoactieve stof die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen (PB L 63 van 7.3.2008, blz. 45-46)

Besluit 2010/759/EU van de Raad van 2 december 2010 betreffende het onderwerpen van 4-methylmethcathinone (mephedrone) aan controlemaatregelen (PB L 322 van 8.12.2010, blz. 44-45)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1873 van de Raad van 8 oktober 2015 betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen (PB L 275 van 20.10.2015, blz. 32-34)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1874 van de Raad van 8 oktober 2015 betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen (PB L 275 van 20.10.2015, blz. 35-37)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1875 van de Raad van 8 oktober 2015 betreffende het onderwerpen van 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921), 3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen (PB L 275 van 20.10.2015, blz. 38-42)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1876 van de Raad van 8 oktober 2015 betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen (PB L 275 van 20.10.2015, blz. 43-45)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1070 van de Raad van 27 juni 2016 betreffende het onderwerpen van 1-fenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP) aan controlemaatregelen (PB L 178 van 2.7.2016, blz. 18-20)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/369 van de Raad van 27 februari 2017 betreffende het onderwerpen van methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (PB L 56 van 3.3.2017, blz. 210-212)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1774 van de Raad van 25 september 2017 betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen (PB L 251 van 29.9.2017, blz. 21-22)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2170 van de Raad van 15 november 2017 betreffende het onderwerpen van N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]furaan-2-carboxamide (furanylfentanyl) aan controlemaatregelen (PB L 306 van 22.11.2017, blz. 19-20)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/747 van de Raad van 14 mei 2018 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen (PB L 125 van 22.5.2018, blz. 8-9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/748 van de Raad van 14 mei 2018 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen (PB L 125 van 22.5.2018, blz. 10-11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1463 van de Raad van 28 september 2018 betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen (PB L 245 van 1.10.2018, blz. 9-11)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/369 van de Commissie van 13 december 2018 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van „drug” (PB L 66, 7.3.2019, blz. 3-5)

Verordening (EU) 2017/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (PB L 305, 21.11.2017, blz. 1-7)

Richtlijn (EU) 2017/2103 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van „drug” op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (PB L 305, 21.11.2017, blz. 12-18)

EU-drugsstrategie (2013-2020) (PB C 402 van 29.12.2012, blz. 1-10)

Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1–13)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1920/2006 zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335 van 11.11.2004, blz. 8-11)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 02.04.2019

Top