EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit (EU) 2018/1197 over de ondertekening, namens de EU, en de voorlopige toepassing van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EU-landen enerzijds en Japan anderzijds

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EU-landen enerzijds en Japan anderzijds

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN DE STRATEGISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST (SPO)?

De SPO is de eerste bilaterale kaderovereenkomst tussen de EU en Japan ooit. De overeenkomst heeft tot doel om de politieke en economische samenwerking over een breed scala aan bilaterale, regionale en multilaterale vraagstukken te versterken.

Naast specifieke beleidsgebieden bevestigen de partners met de SPO ook hun toewijding aan het bewaren van internationale vrede en veiligheid en het bevorderen van gedeelde democratische waarden en beginselen.

Met het besluit wordt het mogelijk om de SPO te ondertekenen namens de EU.

KERNPUNTEN

In de brede SPO komt samenwerking op de volgende gebieden aan de orde:

De SPO voorziet in:

  • een gemengd comité voor de coördinatie van het algemene partnerschap;
  • een procedure voor het beslechten van geschillen.

VANAF WANNEER IS DE SPO VAN TOEPASSING?

Vanwege het belang van het zo snel mogelijk invoeren van de SPO zijn de EU en Japan overeengekomen een aantal van de artikelen ervan voorlopig toe te passen in afwachting van de inwerkingtreding. Deze artikelen hebben betrekking op:

  • onderwerpen als de bevordering van vrede en veiligheid;
  • beleidsgebieden als vervoer, toerisme en het milieu; en
  • het samenstellen van een gemengd comité.

De SPO treedt in werking nadat de ratificatieprocedures door EU-landen zijn afgerond en het Europees Parlement toestemming heeft gegeven.

ACHTERGROND

Parallel met de onderhandelingen over de SPO openden de EU en de EU-landen op 29 november 2012 onderhandelingen voor een economische partnerschapsovereenkomst met Japan. Deze begonnen in april 2013 en de inhoud van de eerste bilaterale kaderovereenkomst tussen de EU en Japan ooit werd in april 2018 voltooid.

Op 26 juni 2018 gaf de Raad van de EU toestemming voor het ondertekenen van de strategische partnerschapsovereenkomst namens de EU. De SPO werd op 17 juli 2018 getekend op de 25e Top EU-Japan in Tokio. Ook de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan werd op 17 juli 2018 in Tokio getekend.

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2018/1197 van de Raad van 26 juni 2018 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (PB L 216 van 24.8.2018, blz. 1-3)

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (PB L 216 van 24.8.2018, blz. 4-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2018/966 van de Raad van 6 juli 2018 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (PB L 174 van 10.7.2018, blz. 1)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Titel V — Algemene bepalingen inzake het extern optreden van de Unie en specifieke bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Hoofdstuk 2 — Specifieke bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Afdeling 1 — Gemeenschappelijke bepalingen — Artikel 37 (oud artikel 24 VEU) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 36)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel III — Samenwerking met derde landen en humanitaire hulp — Hoofdstuk 2 — Economische, financiële en technische samenwerking met derde landen — Artikel 212 (oud artikel 181 A VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 142)

Laatste bijwerking 14.12.2018

Top